Automation

Inom affärsområdet Automation har vi tre produktområden: HMI/SCADA, Industrial Computers och Operator Panels. Dessa är utvecklade för övervakning av maskiner och hela processanläggningar. Produkterna har ett brett användningsområde, är enkla att integrera med andra produkter och ger operatören ett modernt, användarvänligt gränssnitt.

 

HMI/SCADA
WideQuick är troligtvis marknadens flexiblaste HMI/SCADA-mjukvara. En modern, användarvänlig mjukvara som har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system.
Läs mer...INDUSTRIAL COMPUTERS
Robusta industridatorer för tuff och krävande industriell användning. Vi har fyra produktserier med ett stort antal Panel PC och Box PC.
Läs mer...
OPERATOR PANELS
PC-baserade operatörspaneler som ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett modernt användargränssnitt mellan operatör och maskin-/processavsnitt.   
Läs mer...