HMI/SCADA Software

WideQuick HMI/SCADA

WideQuick HMI/SCADA är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa överordnade övervakningssystem. WideQuick Designer ger integratören ett utvecklingsverktyg som är intuitivt och enkelt att lära sig, därigenom förkortas utvecklingstiden för HMI/SCADA-projekten.

Genom att använda WideQuick får operatören ett gemensamt användargränssnitt som effektiviserar arbetet samtidigt som WideQuick länkar samman de olika systemen och övervakar anläggningen. Slutanvändaren får ett kostnadseffektivt övervakningssystem som effektiviserar produktionen, ökar driftssäkerheten och är enkelt att använda. 

WideQuick är troligtvis marknadens flexiblaste HMI/SCADA-mjukvara. WideQuick Designer ger systemintegratören möjlighet att snabbt skapa avancerade funktioner som är enkla att använda för operatören. Jämfört med traditionella system förkortas systemintegratörens tid för utveckling och drifttagning av systemen betydligt. Slutkunden får ett enkelt system att använda och kan kostnadseffektivt övervaka anläggningen.

Via WideQuick Web Client är det möjligt att övervaka anläggningar på avstånd via vanliga webbläsare, både via datorer och mobila enheter.

 


success stories

Angered Arena

På Angered Arena kan man med hjälp av Kentimas industridator OE619 styra, inte enbart bassängerna, utan även systemet som övervakar kemikalie- och energiförbrukningen.

Läs mer »

Widequick and Ethiris working with Helsingborg city
Helsingborg stad

Larmcentralen i Helsingborgs kommun har kombinerat Kentimas mjukvaror Ethiris och WideQuick för att få en effektiv och säker övervakning.

Läs mer »

Flexibility with WideQuick at Göteborgs Kex
Göteborgs Kex

Med Kentimas mjukvara WideQuick har Göteborgs Kex skapat enkelhet, flexibilitet och inte minst mobilitet i produktionen.

Läs mer »

WideQuick is used at Stockholm Royal Seaport
Norra djurgårdsstaden

Kentima är stolta över att vara en del av Norra djurgårdsstadens byggprojekt med sitt överordnade säkerhetssystem.

Läs mer »