Operator Panels

WideQuick Operator Panels

WideQuick HMI Panel är namnet på operatörspanelerna som utvecklas av Kentima. Det finns ett stort antal modeller att välja bland. WideQuick Designer ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett övervakningssystem med ett modernt och effektivt användargränssnitt. Samtliga operatörspaneler från Kentima har en stor inbyggd flexibilitet och kan enkelt integreras med olika under- och överordnade system.

WideQuick HMI Panel finns i fyra olika grundserier, hårdvaran är unik för respektive grundserie och baserad på en robust industridator från Kentima. Inom varje grundserie kan operatörspanelerna beställas med önskad bildskärm, touch och CPU. Det finns 10 olika bildskärmsstorlekar att välja bland med olika upplösningar, från 10,1” till 21,5”.

Operatörspanelerna WideQuick HMI Panel är en del av ett helt system för att skapa olika typer av övervakning med tillhörande kommunikation och användargränssnitt. WideQuick är en mjukvara för att skapa HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer, mjukvaran utvecklas av Kentima. Det är mjukvaran WideQuick som utgör grunden i operatörspanelerna och kan även beställas som WideQuick SCADA Panel.

WideQuick Designer används för utveckling och konfigurering av samtliga WideQuickprojekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIM-applikation. WideQuick Designer är en kraftfull programvara som ger systemintegratören en intuitiv och flexibel miljö för konfigurering. Projekttiden förkortas genom smarta funktioner, direkt förhandsgranskning och snabb konfigureringen av kommunikationen.

WideQuick HMI Panel och WideQuick SCADA Panel erbjuder tillsammans med WideQuick Web Client och WideQuick Remote en flexibel struktur som ger möjlighet att bygga upp önskad systemlösning.