Licensnivåer version 13.2

Version 13.2
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 248 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 246 kB