Licensnivåer version 15.0

Version 15.0
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 260 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 250 kB