2015 - IFSEC International i London

20150616 - 2015-06-18

Events Stort intresse för Kentima på IFSEC i London!

Intresset för Kentimas produkter var stort på en av världens största säkerhetsmässor, IFSEC i London. Det var första gången som Ethiris NVR, Kentimas senaste nyhet på produktsidan, visades upp och den fick ett mycket varmt mottagande. Tillsammans med de två övriga produktområdena inom säkerhet, Ethiris VMS och WideQuick PSIM, har Kentima en oerhört kraftfull produktportfölj som står sig starkt mot konkurrenterna.


Ethiris NVR

Ethiris NVR är ett komplett, nyckelfärdigt videoövervakningssystem som består av en tillförlitlig, ruggad dator där Ethiris VMS är förinstallerat. Det kontrollcenter som är inbyggt i Ethiris NVR, ger snabb tillgång till de mest användbara funktionerna och en konfigurationsguide hittar automatiskt tillgängliga kameror på nätverket och guidar användaren genom konfigurationen.

WideQuick PSIM

WideQuick PSIM Software presenterades också och hur det fungerar som överordnat system och möjliggör integrationen av olika säkerhetssystem. WideQuick PSIM samlar in information från flera olika källor och presenterar den i ett gemensamt användargrässnitt. Detta håller inte bara nere antalet nödvändiga skärmar utan underlättar också arbetet för operatören då alla viktiga funktioner samlas i ett användargränssnitt oavsett antal underliggande säkerhetssystem.

Ethiris VMS
Sist men inte minst presenterade Kentima sin senaste version av Ethiris VMS, 7.0. Ethiris VMS är en komponentbaserad och skalbar mjukvara för videoövervakning. Mjukvaran är effektiv, flexibel och kostnadseffektiv och har många egenskaper som skiljer sig från andra video management mjukvaror på marknaden. Möjligheten till redundans ”kluster” är just en sådan funktion. 


"Det är storslaget att vara i London på en så omfattande internationell mötesplats. Vi har fått otroligt mycket positiv respons från kunderna. Våra produkter är precis vad marknaden efterfrågar och uppskattar" säger Kent Nilsson, VD på Kentima.