NORDBYGG 21-24 april 2020

2020-01-01 - 2020-12-30

Nordbygg mässa 2020

Events Fastighetsautomation - HMI/SCADA - Videoövervakning - Industrial Computers - Operator Panels - PSIM


Vi ställer ut på Nordbygg i april!

Kentimas mjukvara WideQuick ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda och som effektivt övervakar fastigheten, hjälper till att sänka energiförbrukningen och öka komforten för hyresgästerna.

Kentima har i samarbete med experter inom fastighetsautomation tagit fram ett omfattande koncept innehållande skript- och objektsbibliotek med smarta objekt som är helt inriktade mot  fastighetsmarknaden.

På mässan kan du testa den senaste versionen av WideQuick HVAC och WideQuick BMS. WideQuick HVAC är ett färdigt koncept som är avsett för enklare applikationer inom fastighetsautomation, exempelvis styrning av en undercentral eller ett luftbehandlingsaggregat. WideQuick HVAC är kompatibelt med, och kan uppgraderas till WideQuick BMS, som är avsett för optimerad fastighetsdrift i alla typer av fastigheter, oavsett fastighetsbeståndets topologi.

Vi kommer också visa upp vårt omfattande program av industrdatorer, operstörsenheter samt vår videoövervakningsmjukvara Ethiris VMS och överordnade säkerhetsystem WideQuick PSIM.

Välkomna att besöka oss i monter A33:28.

Läs mer om Nordbygg som är norra europas största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg samlar över 800 utställande företag och drygt 48 000 besökare.  Nordbygg.se >>