Förmiddag - Automation

08:30  Drar vi igång med en härlig frukost och registrering.

09:00 - 10:20  Automation - Pass 1

10:20 - 10:40 Kaffe/te, frukt & mingel

10:40 - 12:00  Automation - Pass 2


12:00 - 13:00 Gemensam lunch


Eftermiddag - Säkerhet

13:00 - 14:20 Säkerhet - Pass 1

14:20 - 14:40 Kaffe/te, något sött & mingel

14:40 - 16:00  Säkerhet - Pass 2