Ägarförhållanden

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 mars 2020.