Ägarförhållanden

Agarforhållanden 30 sept 2019

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 september 2019.