Ägarförhållanden

Största ägare Kentima Holding AB 22-03-31

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per 2022-03-31.