Ägarförhållanden

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per 2023-12-31.