Ägarförhållanden

Största ägare Kentima Holding AB 2020-09-30

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 september 2020.