Ägarförhållanden

Största ägare Kentima Holding AB per 210930

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per 2021-09-30.