Ägarförhållanden

Tabell största ägare Kentima Holding AB 190630

Tabellen ovan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 juni 2019.