Aktiekapitalets utveckling

Uppgifterna är uppdaterade per 161130

Aktiekapitaletsutveckling Kentima Holding AB

*Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket i tre omgångar. 130614, 130709 samt 130724.

** Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket i två omgångar. 150729 samt 150903.