Årsstämma

2024

Dokument inför årsstämman 2024
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2024
Stämmokommuniké (pdf) >> 

VD-presentation (pdf) >>

2023

Dokument inför årsstämman 2023
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2023
Stämmokommuniké (pdf) >> 

VD-presentation (pdf) >>

2022

Dokument inför årsstämman 2022
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>
 
DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2022
Stämmokommuniké (pdf) >> 

VD-presentation (pdf) >>
 

 

2020

Dokument inför årsstämman 2020
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>
 
DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2020
Stämmokommuniké (pdf) >> 

 

 

2019

Dokument inför årsstämman 2019
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>
 
Årsredovisning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2019
Stämmokommuniké (pdf) >> 

 


2018

Dokument inför årsstämman 2018
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2018
Stämmokommuniké (pdf) >> 

 

 

2017

Dokument inför årsstämman 2017
Kallelse (pdf) >>

Anmälan (pdf) >>

Fullmakt (pdf) >>

Årsredovisning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2017
Stämmokommuniké (pdf) >> 

 


2016

Dokument inför årsstämman 2016
Kallelse (pdf) >>

Förslag till ny bolagsordning (pdf) >>

DOKUMENT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2016
Stämmokommuniké (pdf) >>