Finansiella rapporter

DELÅRSRAPPORT
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
ÅRSREDOVISNING
Q1-Q4 juni 2020 - juli 2021 (pdf )>> 2019/2020 (pdf) >>
2019/2020 (pdf)  >>
Q1-Q3 juli 2020 - mars 2021 (pdf) >> 2018/2019 (pdf) >>
2018/2019 (pdf) >>
Q1-Q2 juli - dec 2020 (pdf) >> 2017/2018 (pdf) >>
2017/2018 (pdf) >>
Q1 juli - sept 2020 (pdf) >> 2016/2017 (pdf) >>
2016/2017 (pdf) >>
Q1-Q3 juli 2019 - mars 2020 (pdf) >> 2015/2016 (pdf) >>
2015/2016 (pdf) >>
Q1-Q2 juli - dec 2019 (pdf) >> 2014/2015 (pdf) >>
2014/2015 (pdf) >>
Q1 juli - sept 2019 (pdf) >> 2013/2014 (pdf) >>
2013/2014 (pdf) >>
Q1-Q3 juli 2018 - mars 2019 (pdf) >> 2012/2013 (pdf) >>
2012/2013 (pdf) >>
Q1-Q2 juli - dec 2018 (pdf) >>
2011/2012 (pdf) >>
Q1 juli - sept 2018 (pdf) >>


Q1-Q3 juli 2017 - mars 2018 (pdf) >>

Q1-Q2 juli - dec 2017 (pdf) >>


Q1 juli - sept 2017 (pdf) >>

Q1-Q3 juli 2016 - mars 2017 (pdf) >>

Q1-Q2 juli - dec 2016 (pdf) >>

Q1-juli - sept 2016 (pdf) >>

Q1-Q3 juli 2015 - mars 2016 (pdf) >>

Q1-Q2 juli - dec 2015 (pdf) >>

Q1 juli - sept 2015 (pdf) >>
 

Q1-Q3 juli 2014 - mars 2015 (pdf) >>
 
Q1-Q2 juli - dec 2014 (pdf) >>

 
Q1-juli - sept 2014 (pdf) >>
 

Q1-Q3 juli 2013 - mars 2014 (pdf) >>
   
Q1-Q2 juli - dec 2013 (pdf) >> 
   

 

Delårsrapport Q4 2021 för Kentima Holding AB  Ladda ner delårsrapporten
Q1-Q4 juni 2020 - juli 2021 (pdf) >>