Information om nyemission

 2015
Kentima HoldingS nyemission Är slutförd

Läs hela pressreleasen (pdf) >>

Pressrelease - Kentima Holding AB (publ) tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner (pdf) >>

Kentima Holding AB (publ) genomför en nyemission med teckningstid perioden 10-29 juni 2015, erbjudandet består av en företrädesemission på 12,5 Mkr och en överteckningsemission på 2,5 Mkr.

Informationsträff
(anmälan sker till info@kentima.com)
Plats: Lund. Grand Hotel, Bantorget 1
Datum: 23/6, kl 18.00

Emissionen
 i sammandrag
  • Tre (3) befintliga aktier i Kentima Holding ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B.
  • Teckningskursen per Unit är 3,15 kronor, varav teckningskursen per aktie uppgår till 1,05 kronor. Teckningsoptio­nerna TO 1 B ges ut utan vederlag.
  • Företrädesemissionen omfattas till strax över 50 procent av teckningsförbindelser från befintliga huvudägare och nya investerare som tecknar med stöd av huvudägares företrädesrätt.
  • Teckningsperiod: 10-29 juni 2015
  • Handel med uniträtter: 10-25 juni 2015
  • Emissionsstorlek: 15.0 Mkr
  • Handelsplats: NASDAQ OMX First North, kortnamn: KENH

Mer information om nyemissionen i Kentima finns på EmissionsTorget:
www.emissionstorget.se/kentima2015/kentima 2014
Kentima Holdings företrädesemission är slutförd

Läs pressreleasen på Mynewsdesk >>

 

Kentima Holding AB (publ.) genomför en nyemission med teckningstid perioden 12 maj - 30 maj 2014.

Informationsträffar
21/5 Stora analyskvällen, Aktiespararna Göteborg
22/5 Företagspresentation, Remium Stockholm
22/5 Företagspresentation, Västra Hamnen Corporate Finance, World Trade Center Malmö

Emissionen i sammandrag
Teckningsperiod: 12-30 maj 2014
Handel med teckningsrätter: 12-26 maj 2014
Teckningskurs: 3,20 kronor per aktie
Emissionsgaranti: Emissionen är säkerställd till 100% genom garantier och teckningsförbindelser. Huvudägare tecknar 5 Mkr av emissionsbeloppet.
Emissionsstorlek: 16,9 Mkr
Handelsplats: NASDAQ OMX First North, kortnamn: KENH


 2013
Kentima Holding AB (publ.) genomförde en nyemission med teckningstid perioden 29 april - 20 maj 2013. I samband med detta tillfördes bolaget nytt kapital om 10,5 Mkr och fick 440 nya aktieägare. Bolaget är numera listat på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 19 juni 2013.


  Memorandum 29 april - 20 maj 2013 (80 sid pdf) >>