Press & Media

IR-kontakt
Kent Nilsson, CEO
Telefon: 046 -25 30 40
E-post: kent.nilsson@kentima.se


Pressmeddelande
 2024
2024-05-21 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2024 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2024-05-16 
DELÅRSRAPPORT Q1 januari - mars 2024 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2024-04-18 
Årsredovisning 2023 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2024-04-16 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2024 (PDF) >>

2024-03-14 
Bokslutskommuniké 2023 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

 2023
2023-11-23 
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 januari - sept 2023 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2023-11-16 
KENTIMA LANSERAR EN NY SERIE INDUSTRIDATORER (PDF) >>

2023-11-07 
KENTIMA LANSERAR ETHIRIS VMS 15.2 (PDF) >>

2023-10-17 
KENTIMA LANSERAR WIDEQUICK HMI/SCADA/PSIM 13.2 (PDF) >>

2023-10-11 
Kentima presenterade på aktiedagen i Lund (PDF) >>

2023-08-24 
HalvårSRAPPORT Q1-Q2 JANUARI - JUNI 2023 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2023-06-30 
FÖRNYAT AVTAL MELLAN KENTIMA OCH SANDVIK (PDF) >>

2023-05-16 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2023 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2023-05-11 
DELÅRSRAPPORT Q1 januari - mars 2023 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2023-04-20 
Årsredovisning 2022 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2023-04-12 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2023 (PDF) >>

2023-03-16 
Bokslutskommuniké 2022 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

 2022
2022-11-17 
Delårsapport Q1-Q3 JANUARI - SEPTEMBER 2022 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2022-08-25 
HalvårSRAPPORT Q1-Q2 JANUARI - JUNI 2022 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2022-05-19 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2022-05-12 
DELÅRSRAPPORT Q1 januari - mars 2022 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2022-04-21 
ÅRSREDOVISNING 18 månader, juli 2020-dec 2021 KENTIMA HOLDING AB (PUBL)  (PDF) >>

2022-04-12 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2022 (PDF) >>

2022-03-17 
Bokslutskommuniké 18 månader, juli 2020 - dec 2021 (förlängt räkenskapsår) för Kentima holding ab (publ) (pdf) >>
 
2022-02-24 
KENTIMA HOLDING AB (PUBL) lanserar WideQuick BMS 8.0 (pdf) >>
 

 2021
2021-11-18 
RÄTTELSE - Delårsrapport 15 månader, juli 2020 - sept 2021 (Förlängt räkenskapsår) FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (pdf) >>
Delårsrapport 15 månader, juli 2020 - sept 2021 (Förlängt räkenskapsår) FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (pdf) >>

2021-11-16 
Kentima Holding AB (publ) erhåller betydande exportorder (PDF)>> 

2021-08-19 
Delårsrapport Q1 - Q4 juni 2020 - juli 2021 för Kentima Holding AB (publ) (PDF)>> 

2021-05-19 
Delårsrapport Q1 - Q3 JULI 2020 - MARS 2021 för Kentima Holding AB (publ) (PDF) >> 

2021-03-02 
Kentima Holding AB samarbetsavtal med Fidelix OY, Finland (PDF) >>

Kentima Holding AB collaboration agreement with Fidelix OY, finland (PDF) >>

2021-02-18 
Halvårsrapport Q1-Q2 juli - dec 2020 för KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>


 2020
2020-11-19 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2020-11-12 
DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2020 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2020-10-22 
ÅRSREDOVISNING 2019/2020 KENTIMA HOLDING AB (PUBL)  (PDF) >>

2020-10-15 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2020 (PDF) >>

2020-09-17 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019/2020 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2020-05-14 
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 JULI 2019 - MARS 2020 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2020-04-30 
Kentima inför korttidsarbete för att minska påverkan av Covid-19 (PDF) >>

2020-03-09 
KENTIMA tecknar betydelsefullt avtal för leverans av produkter för Fastighetsautomation (PDF) >>

2020-02-13 
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 JULI - DEC 2019 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

 2019
2019-11-21 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2019-11-14 
DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2019 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2019-10-24 
ÅRSREDOVISNING 2018/2019 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2019-10-17 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2019 (PDF) >>

2019-09-19 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2019-05-16 
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 JULI 2018 - MARS 2019 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2019-02-14 
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 JULI - DEC 2018 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

 2018
2018-11-21 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018 I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2018-11-15 
DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2018 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2018-10-25 
ÅRSREDOVISNING 2017/2018 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2018-10-17 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2018 (PDF) >>

2018-09-20
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2018-05-09 
Kentima får order från Consilium Säkerhet (PDF) >>

2018-05-08 
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 JULI 2017 - MARS 2018 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2018-02-15 
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 JULI - DEC 2017 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

 2017
2017-11-22 
Kommuniké från årsstämma 2017 i kentima holding ab (PUBL) (PDF) >>

2017-11-16 
DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2017 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>

2017-10-26
REVIDERAT PM - ÅRSREDOVISNING 2016/2017 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

ÅRSREDOVISNING 2016/2017 KENTIMA HOLDING AB (PUBL) (PDF) >>

2017-10-24 
Kentima ingår avtal med SECITS för leveranser av säkerhetsprodukter (PDF) >>

2017-10-18 
Kentima förnyar internationellt samarbetsavtal och planerar för en ny exportsatsning (PDF) >>

2017-10-17 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING AB (PUBL) 2017 (PDF) >>

2017-10-05 
Order på nya produkter inom affärsområdet Säkerhet (PDF) >>

2017-09-21 

Bokslutskommuniké 2016/2017 för Kentima Holding AB (PUBL) (PDF) >>

2017-09-01 
KENTIMA ERHÅLLER VIKTIG EXPORTORDER (PDF) >>

2017-05-11 
Delårsrapport Q1-Q3 Juli 2016 - Mars 2017 för Kentima Holding AB (PUBL) (PDF) >>

2017-02-16 
Halvårsrapport Q1-Q2 Juli - Dec 2016 för Kentima Holding AB (publ) (PDF) >>


 2016
2016-11-18 
dotterbolaget Kentima AB tecknar Samarbetsavtal med Malthe Winje Automation AB (PDF) >>
2016-11-11 

Kommuniké från årsstämma 2016 i kentima holding ab (PUBL) (PDF) >>
2016-11-10 

Kentima Holding AB (publ) tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner (PDF) >>
2016-11-08
 
DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2016 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
2016-10-14 

Årsredovisning 2015/2016 Kentima Holding AB (publ) (PDF) >>
2016-10-06 

Kallelse till Årsstamma i Kentima Holding ab (publ) 2016 (PDF) >>
2016-10-04 

Lösen av teckningsoption Kentima Holding AB (publ) TO 1 B (PDF) >>
2016-09-15 

Bokslutskommuniké 2015/2016 för Kentima Holding AB (PUBL) (PDF) >>
2016-09-15 

Kentima Holding AB (publ) tidigarelägger publiceringen av Årsredovisning 2015/2016 (PDF) >>
2016-05-11 

DelÅRSRAPPORT q1-q3 JULI 2015 - MARS 2016 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
2016-02-22 

VD utökar sitt innehav i KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
2016-02-12 

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 JULI - DEC 2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
 
 2015
2015-11-13 

kommuniké från årsstämma i kentima holding ab (PDF) >>
2015-11-04 

DELÅRSRAPPORT Q1 JULI - SEPT 2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
2015-10-21 

Årsredovisning 2014/2015 Kentima Holding AB (publ) (PDF) >>
2015-10-13 

Komplettering: Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (Publ) (PDF) >>
2015-10-13 

Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (Publ) (PDF) >>
2015-09-25 

Handel med teckningsoptioner i Kentima Holding AB (publ) inleds den 1 oktober (PDF) >>
2015-09-18

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 / 2015 FÖR KENTIMA HOLDING AB (PDF) >>
2015-07-06

Kentima Holding: Resultat AV Företrädesemissionen (PDF) >>

2015-07-01

Kentima Holding: Företrädesemissionen fulltecknad (PDF) >> 
2015-06-25 

Kentima Holding: Idag är sista dag för handel med uniträtter (PDF) >> 
2015-06-23 

KENTIMA HOLDING: HÖG TILLVÄXT I KENTIMA AB FÖR SÅVÄL ORDERINGÅNG SOM FAKTURERING AV EGNA PRODUKTER UNDER Q4 (APRIL – JUNI) 2015 (PDF) >>
2015-06-10 

Kentima Holding: Handel med uniträtter samt teckningsperioden av units börjar idag (PDF) >>
2015-06-04 

Kentima Holding AB offentliggör memorandum (PDF) >>
2015-05-28 

Kentima Holding: Beslut om företrädesemission (PDF) >>
2015-05-27 

Kentima Holding AB (publ): Avtal om likviditetsgaranti upphör (PDF) >>
2015-05-12 

Delårsrapport Q1-Q3 juli 2014 - mars 2015 För KEntima Holding AB (PDF) >>
2015-04-01 

Kentima Holding AB (publ) byter Certified Adviser (PDF) >>
2015-02-06 

Delårsrapport Q1-Q2 juli - dec 2014 För KEntima Holding AB (PDF) >>
2015-01-15 

Kentima lanserar Nya produktområden (PDF) >>

 
 2014
2014-12-22 

Kentima och Nexonik skriver distributörsavtal för den tyska marknaden (PDF) >>
2014-11-25 

Kentima öppnar försäljningskontor i Stockholm (PDF) >>
2014-11-20

Kentima och BagLAN har tecknat Distributörsavtal för den turkiska marknaden (PDF) >>
2014-11-14

Kent Nilsson, VD, utökar sitt innehav i Kentima HOLDING AB (PDF) >>
2014-11-06 

kommuniké från årsstämma i kentima holding ab (PDF) >>
2014-11-05 

Delarsrapport Q1 Juli-september 2014 för kentima holding ab (PDF) >>
2014-10-30

Nya betydande internationella avtal har tecknats (pdf) >>
2014-10-07

Nya 15,6” Full HD operatörspaneler från Kentima (pdf) >>
2014-10-03

Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ) (pdf) >>
2014-10-03
KAllelse till årsstämma i Kentima Holding AB (PDF) >>

2014-10-02
Ny Panel PC 15,6” med Full HD och Multi-touch (pdf) >>
2014-09-29
Kentima lanserar WideQuick 5.0 (pdf) >>
2014-09-25
Kentima utvidgar samarbetet med Axis (pdf) >>
2014-09-19
NIT blir distributör av Kentimas säkerhetsplattform i Mellanöstern (pdf) >>
2014-09-19
Nu lanserar Kentima version 6.4 av Ethiris VMS (pdf) >>
2014-09-19

Bokslutskommuniké 2013 / 2014 för Kentima Holding AB (pdf) >>
2014-08-22

Nya ägarförhållande i Kentima (pdf) >>

2014-08-15

Kentima lanserar version 6.2 av Ethiris VMS (pdf) >>

2014-07-07

Kentima Holding ABs (publ) företrädesemission avslutad (pdf) >>

2014-06-05

Kentima Holding ABs (publ) företrädesemission slutförd (pdf) >>

2014-05-09

Offentliggörande av Informationsmemorandum samt inbjudan till informationsträffar (pdf) >>
2014-04-29
Delarsrapport Q1-Q3 juli2013-mars2014 (PDF) >>

2014-04-28
Kentima lanserar version 6.0 av Ethiris VMS (pdf) >>

2014-04-25
Kentima Holding AB (publ) tidigarelägger Q3 rapport, jan-mars 2014 (pdf) >>

2014-04-25
Kentima Holding AB säkrar kapitalbehov för fortsatt exportsatsning (pdf) >>

2014-04-25
Kentima Holding AB (publ) har beslutat införa likviditetsgaranti (pdf) >>

2014-04-15
Kentima har tecknat partneravtal med NW Systems Group (pdf) >>

2014-04-10
Miwi-Urmet väljer Kentima för den polska marknaden (pdf) >>

2014-04-01
Nya 21,5" operatörspaneler från Kentima (pdf) >>

2014-03-06
Slovakienbaserade AJTY väljer Kentima (pdf) >>

2014-02-27
Kentima tecknar internationellt distributörsavtal med Secured by Web (pdf) >>

2014-02-13
WideQuick HMI/SCADA 4.2 är nu leveransklar (pdf) >>

2014-02-07
Delårsrapport Q1-Q2 juli-dec 2013 för Kentima Holding AB (pdf) >>

2014-02-06
Ny Panel PC 21,5" med Full HD och Multi-touch (pdf) >>

2014-01-20
Kentima tecknar nytt internationellt avtal (pdf) >>

2014-01-16
Kentima har tagit steget ut i Norden (pdf) >> 2013


2013-11-25
Kentima förstärker säljavdelningen igen (pdf) >>

2013-10-31

Kommuniké från årstämma för Kentima Holding AB (pdf) >>
2013-10-30

Delårsrapport Q1 juli-sept 2013 för Kentima Holding AB (pdf) >>
2013-10-21
Kentima förstärker sin säljavdelning (pdf) >>

2013-10-10
Årsredovisning 2012/2013 för Kentima Holding AB (pdf) >>

2013-09-25
Kallelse årsstämma (pdf) >>

2013-09-20
Bokslutskommuniké 2012 / 2013 för Kentima Holding AB (pdf) >>

2013-07-30
Dewani AB minskar sitt innehav i Kentima Holding AB (pdf) >>

2013-07-01
Kentima anställer tre nya toppkrafter (pdf) >>

2013-06-27
Nya funktioner i Ethiris Mobile 5.10 för Android (pdf) >>