Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 juni 2017.


Största ägare Kentima Holding AB