Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 juni 2018.
 

Ägare_KentimaHoldingAB-180630