Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 december 2017.
 

Ägare Kentima Holding AB