Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 30 september 2017.
 

Största ägare Kentima Holding AB 2017-09-30