Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 december 2018.
 

Största ägare 30 september 2018 Kentima Holding AB