Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 mars 2017.


Ägare Kentima Holding AB 2017