Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 mars 2018.
 

Ägare Kentima Holding AB per 31 mars 2018