Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de största ägarna per den 31 mars 2019.
 

Största ägare Kentima Holding AB