Styrelse

Uppgifterna är uppdaterade per 180531

Jens Kinnander, f 72
Roll i styrelsen
Ordförande sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi


Utbildning
Jur kand, civ ek

Övriga styrelseuppdrag
BrainCool AB (publ)
Sveriges Advokatsamfund, södra avdelningen
Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Tidigare anställningar
Advokatfirman Delphi, Advokat och partner (2016-)
Advokatfirman Glimstedt, Partner (2009-2016)
Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance (2007-2009)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokat (2000-2007)
Swedish Match, Legal Counsel (2003-2004)

Aktieinnehav i bolaget

70 000 B-aktier


 
Peter Ahlgren, f 50
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2015

Huvudsaklig sysselsättning
Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB

Utbildning
Civ.ing Industriell ekonomi

Övriga styrelseuppdrag
Intuitive Aerial AB
Sweden-China Trade Council

Tidigare anställningar
Triple 8 AB, Rådgivare, Management uppdrag och styrelseuppdrag (2004-)
Cardo Door, Marknadsdirektör och koncernledning, Malmö (1999-2004)
Gambro AB , Chef Gambro Asia Pacific , Lund och Hong Kong  (1987-1999)
Alfa Laval AB, olika chefsroller, Lund och London (1978- 1987)

Aktieinnehav i bolaget
25 000 B-aktier

 
Kent Nilsson, f 62
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2000

Huvudsaklig sysselsättning
VD Kentima Holding AB

Utbildning
Ingenjör, Elektronik

Övriga styrelseuppdrag
Dewani AB
Piveta Fastigheter AB
Kentima Control R&D AB
Kentima AB

Tidigare anställningar
Kentima AB (1994 -)
Basi Data / Kentima (1987-1993)
Basi Instrument (1982-1986)

Aktieinnehav i bolaget
785 000 A-aktier via bolag
7 099 430 B-aktier via bolag och stiftelse