Ethiris VMS 9.0 – Lanseras idag

2017-11-15

Lansering av Ethiris 9.0. Avläsning av registreringsskyltar

Ethiris VMS Nu lanserar vi Ethiris version 9.0 och alla får möjlighet att göra ett säkert val. Vi erbjuder marknaden en VMS-mjukvara med hög kvalité, funktionalitet, säkerhet och prestanda som tillsammans med stora integrationsmöjligheter med andra system uppfyller de absolut högst ställda kraven som finns från systemintegratörer och slutkunder.

Att kunna kommunicera med omvärlden och integrera med olika säkerhetssystem blir allt viktigare. I Ethiris VMS 9.0 finns en helt ny funktion för databaskommunikation som öppnar fantastiska möjligheter både för integration med andra system och för att lagra och läsa information i databaser.

En annan helt ny funktion är en webbläsarfunktion direkt i livedelen av Ethiris Client, vilket innebär att man kan visa valfria webbsidor. Extra intressant är att man därmed kan köra WideQuick via WideQuick Web Client i en kameravy i Ethiris Client. Det är otroligt spännande möjligheter som öppnar sig.

I de flesta anläggningar vill man skydda känslig information från obehörig åtkomst. Med Ethiris VMS 9.0 har vi infört möjligheten att kryptera all kommunikation som skickas mellan de olika delarna i ett Ethirissystem, hela vägen från kameran till klienten.

Kamerastödet har förbättrats genom stöd för RTSP över HTTPS, vilket innebär att all kommunikation mot kamerorna kan krypteras. Vi har också infört stöd för Samsungs serier Q, X och P inklusive stöd för H.265.

Vi fortsätter vår satsning på ökad prestanda och Ethiris förmåga att utnyttja datorns CPU maximalt. Det gör att Ethiris idag har en prestanda i den absoluta världstoppen. I version 9.0 har vi förbättrat prestandan ytterligare för livevisning när man visar live i flera popupfönster och/eller på flera skärmar. Livebildsprestandan i Ethiris ActiveX har också förbättrats kraftigt.

Behörighetssystemet i Ethiris har anpassats för att fungera optimalt när Ethiris körs som en molntjänst.


Läs mer om nyheterna i Ethiris 9.0  >>


För mer information vänligen kontakta:
Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)46-25 17 02
E-post: peter.andersson@kentima.se