Ethiris VMS 10.2 – Lanseras idag

2019-04-08

Ethiris Video Management Software 10.2

Ethiris VMS Version 10.2 erbjuder nya möjligheter att använda Ethiris. Ett helt nytt ljudstöd ger operatören ett effektivt verktyg för att tala ut från en mikrofon till olika högtalare i anläggningen. Allt fler använder Ethiris VMS i riktigt stora system. Därför har vi optimerat Ethiris Admin för att enklare kunna hantera ett stort antal kameror i samma konfiguration.

Ethiris Viewer, vår uppspelare för exporterad video, har förbättrats även i denna version genom att den nu kan hantera 360-kameror. Exporterad video från en 360-kamera kan dewarpas direkt i Ethiris Viewer och kan till och med exportera dewarpad video till AVI-format om så behövs.

Vi har vidareutvecklat vårt koncept för virtuella kameror som nu omfattar samtliga fasta kameror som är anslutna till Ethiris, inte bara 360-kameror.

Användargränssnittet i Ethiris Client har moderniserats i form av en helt ny kontrollpanel med information om aktuell kamera och genvägar till de vanligaste operatörsfunktionerna.

Ethiris VMS 10.2 innehåller dessa och flera andra spännande nyheter som kommer vara mycket uppskattade av användarna av Ethiris.Läs mer om nyheterna i Ethiris VMS 10.2 >>
Ladda ner broschyren om Ethiris 10.2 >>
 


För mer information vänligen kontakta:
Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)46-25 17 02
E-post: peter.andersson[at]kentima.se