WideQuick 10.0 – Lanseras idag

2019-04-11

WideQuick version 10.0

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Version 10.0 erbjuder ett stort antal nya funktioner för att skapa ännu attraktivare användargränssnitt.

Den nya versionen ger systemintegratören helt nya möjligheter att skapa intuitiva och moderna användargränssnitt. Exempel på nya funktioner är Temafärger, Zoom och Pan i arbetsvyer, Tooltip och MouseOver, möjlighet att sätta fokus på arbetsvyer samt Window Manager.

Vi har även lagt till ett kartobjekt där kartinformationen uppdateras online och där kartan kan innehålla smarta objekt som användaren kan interagera med. Vi har också utvecklat ett helt nytt och kraftfullt linjediagramobjekt som är betydligt mer flexibelt än föregångaren.

WideQuick Runtime kan från och med version 10.0 köras som en tjänst. Andra exempel på nyheter är nya möjligheter för bildhantering och hjälpmedel vid felsökning.  Vi har också förbättrad funktionen för CSV-import av ritningar gjorda i t.ex. AutoCAD, infört nya möjligheter för loggning samt utökat funktionaliteten i listobjektet och flikobjektet.


Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 10.0 >>
Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>

 

För mer information vänligen kontakta:
Benny Olsson, Product Manager Automation
Telefon: +46 (0)73-396 88 19
E-post: benny.olsson@kentima.se