Lansering WideQuick BMS 7.0

2020-10-29

BMS 7.0 Fastighetsautomation Kentima

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Nu lanserar vi WideQuick BMS version 7.0. Genom att introducera WideQuick BMS SCADA erbjuder vi marknaden det mest kompletta systemet för övervakning av fastigheter och hela fastighetsbestånd.

Med den nya SCADA-funktionaliteten befäster vi vår position som ett marknadsledande företag inom det här segmentet. WideQuick BMS ska vara det självklara alternativet för systemintegratörer, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

WideQuick BMS version 7.0 innehåller tre grundprojekt, WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA. Samtliga grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek finns från och med idag nedladdningsbara på våra partnersidor.

Den viktigaste nyheten i versionen 7.0 är WideQuick BMS SCADA, ett helt nytt grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek. WideQuick BMS SCADA används för att skapa överordnade övervakningssystem för hela fastighetsbestånd. Smarta funktioner ger en god överblick, effektiviserar övervakningen och underlättar arbetet för alla som använder systemet. När man skapar ett överordnat system går det mycket snabbt att lägga till en fastighet som har ett befintligt underordnat WideQuick BMS-system. När fastigheten är tillagd kan man enkelt navigera till en komponent, t.ex. en ventil, och styra den som om man vore på plats, samtidigt som man har tillgång till sammanfattad information från samtliga fastigheter, t.ex. gemensam larmlista.

Några av nyheterna i WideQuick BMS SCADA
 • Dynamisk trädvymeny för snabb navigering.
 • Dashboards informationspanel med anpassad information till respektive användare.
 • Widgets, standard eller konfigurerad komponent för information.
 • Larm- och händelseanalys för felsökning och uppföljning.
 • Dynamisk Larmkarta som första steg till snabba åtgärder.
 • Kartnavigering för grafisk navigering.
 • Gemensamma larmlistor för aktuell larminformation.
 • Nyckeltalsuppföljning för kontroll, trygghet och målmedvetenhet.
 • Anläggningsinformation från fastighetens lokala system.

Några av nyheterna i WideQuick BMS/HVAC
 • Ny Design
 • Ny popup - Styrkurva Tid
 • Uppdatering av popup - Manöver
 • Uppdatering av popup - Tidkanal
 • Fler skärmtangentbord finns tillgängliga


Vi har gjort en omfattande uppdatering av vår broschyr WideQuick BMS som beskriver hur du som systemintegratör har möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. Det finns även en version som riktar sig mot fastighetsägare.

Broschyren för Systemintegratörer, WideQuick  BMS 7.0 >>

Broschyren för Fastighetsägare/förvaltare, WideQuick  BMS 7.0 >>

För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post: anders.bergelin[at]kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-240 88 44
E-post: morgan.jonsson[at]kentima.se