Ethiris VMS 12.0 lanseras idag

2020-11-04

Ethiris VMS 12.0

Ethiris VMS En av huvudnyheterna i Ethiris VMS 12.0 är det utökade ljudstödet. Med detta har Ethiris stöd för både ljud in och ut, live såväl som inspelat. Integration mot andra system blir allt viktigare. Med en helt ny plug-in för .Net tar vi ett stort steg mot integrationsmöjligheter mot alla system som erbjuder ett .Net-baserat SDK.

I den nya versionen har vi uppdaterat användargränssnittet i Ethiris Client med flera funktioner som underlättar operatörens arbete. En helt ny minivideospelare ger operatören tillgång till inspelad video direkt i en kameravy i Live. Informationen i tidslinjerna har utökats med nya färger för att enkelt kunna skilja på olika typer av inspelningar.

Porttelefonsfunktioner är numera enkelt att skapa i Ethiris med hjälp av det nya telefonobjektet som automatiskt associeras med aktuell kamera och startar tvåvägskommunikation med kamerans mikrofon och högtalare. Vi har även skapat specifika larmoperatörsfunktioner för att effektivisera arbetet med Ethiris i en larmcentral.

Ethiris VMS 12.0 innehåller dessa och flera andra spännande nyheter som vi vet alla användare av Ethiris kommer att uppskatta.


Läs mer om nyheterna i Ethiris VMS 12.0 >>
Ladda ner broschyren för Ethiris VMS 12.0 >>
  

 
För mer information vänligen kontakta:
Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)46-25 17 02
E-post: peter.andersson@kentima.se