Fidelix Group väljer WideQuick BMS

2021-03-05

Fidelix samarbete

Samarbetsavtal Vi har i dagarna ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Fidelix Oy i Finland, som efter noggrann utvärdering valt att använda och standardisera WideQuick BMS för projekt inom Fastighetsautomation.

Vår mjukvara WideQuick BMS är ett fantastiskt verktyg som ger möjlighet att snabbt skapa driftsäker och effektiv övervakning, som bidrar till sänkt energiförbrukning och ökad komfort, för enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd.

WideQuick är ett öppet system som kan kommunicera med ett stort antal PLC och I/O. Med en unik inbyggd flexibilitet väljs den systemarkitektur som passar det aktuella projektet. WideQuick används i allt från mindre övervakningssystem med en lokalt placerad operatörsenhet till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av olika fastigheter på olika platser sker via ett centralt kontrollrum.

”Vi är mycket glada över det nya samarbetsavtalet med Fidelix Oy, ett bolag med lång och gedigen erfarenhet inom Fastighetsautomation. Detta är ännu ett betydelsefullt avtal för oss inom området och ett viktigt erkännande av vår mjukvara WideQuick och vårt BMS-koncept”, säger Kent Nilsson, VD Kentima.