WideQuick 12.0

2021-03-23

WideQuick 12.0

WideQuick HMI/SCADA/PSIM I WideQuick 12.0 introduceras en mängd ny och spännande funktionalitet. Nyheterna inkluderar bland annat stöd för OPC UA, rapportfunktion, nytt stapeldiagram, inbyggt PDF-stöd, ny funktion för mejlutskick och stora förbättringar i WideQuick Web Client.

En av flera viktiga nyheter är stödet för OPC UA, det öppnar upp helt nya möjligheter för kommunikation med olika externa enheter.

Vi introducerar en helt ny rapportfunktion som samlar in data och genererar rapporter i Excel- eller PDF-format. Funktionen presenterar data från det lokala systemets datalager, larmhändelser och loggenheter, men den kan också hämta motsvarande information från olika fjärrsystem. 

WideQuick 12.0 innehåller ett helt nytt stapeldiagramobjekt som erbjuder betydligt fler möjligheter jämfört med det tidigare objektet. Det finns också ett helt nytt gränssnitt i WideQuick Designer för konfiguration av mejlutskick. De nya dialogerna gör funktionen betydligt mer lättillgänglig än tidigare.

Vi har lagt till ny funktionalitet i WideQuick Web Client som gör det möjligt att kraftigt förbättra användarupplevelsen i webbklienten, oavsett om webbläsaren körs på en desktop, surfplatta eller mobiltelefon.

Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 12.0 >>

Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post:
anders.bergelin@kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-2 40 88 44
E-post:
morgan.jonsson@kentima.se