WideQuick HMI/SCADA/PSIM 13.2 - Lanseras idag

2023-10-17

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Version 13.2 innehåller flera nyheter och uppdaterade funktioner som ger systemintegratören ännu fler möjligheter att skapa attraktiva HMI-, SCADA- och PSIM-applikationer. Vid framtagningen av den nya versionen har vi fokuserat på att ytterligare förbättra användarupplevelsen för både operatören och systemintegratören, utökat funktionaliteten i mjukvarans C API och komplettera stödet för Microsoft Active Directory. Nedan beskriver vi några av nyheterna i korthet.

NYTT SKÄRMTANGETBORD
Det nya skärmtangentbordet innehåller nya funktioner, nytt modernt utseende och har fått utökade möjligheter att konfigureras med temafärger. Tangentbordet har också inbyggt stöd för språkspecifika tangentbordslayouter. Detta ger systemintegratören möjlighet att i ännu högre grad skapa användbara och attraktiva applikationer avsedda för t.ex. maskinstyrning där färg och utseende enkelt kan anpassas enligt maskintillverkarens krav. Tillsammans med språkfunktionen i WideQuick förenklas systemintegratörens arbete med att skapa användargränssnitt avsedda för den internationella marknaden.

UTÖKAD FUNKTIONALITET I TRÄDVYOBJEKTET
Filtreringsmöjligheterna i trädvyobjektet har förbättrats och genererar ett bredare och mer överskådligt resultat vid sökningar. När användaren söker efter en specifik egenskap eller ett specifikt namn i en trädvy kommer funktionen även ta hänsyn till matchningar som finns i underliggande noder.

DATBASFRÅGOR VIA WIDEQUICK C API
WideQuick C API introducerades i version 13.0 och nu har vi lagt till ytterligare funktionalitet. Utvecklaren får nu ett kraftfullt verktyg för att ställa databasfrågor från en plug-in eller driver via databaskopplingar i WideQuick. Funktionen möjliggör på så vis ett enkelt tillvägagångsätt för samverkan mellan WideQuick och andra applikationer som kan tänkas använda samma databas.

AUTOMATISK ANSLUTNING MOT FJÄRRSYSTEM
WideQuick har fått utökad funktionalitet för att hämta data från fjärrsystem. Funktionen ansluter automatiskt applikationen till valda fjärrsystem vid uppstart och bibehåller kopplingen utan att användaren behöver interagera med fjärrsystemet. WideQuick-applikationer som körs som en tjänst kommer dra extra stor nytta av den nya funktionaliteten eftersom det inte längre krävs något grafiskt gränssnitt för att upprätta en koppling mellan WideQuick Runtime och dess fjärrsystem.

HISTORIKOBJEKTET - FLERA NYA FUNKTIONER
Historikobjektet har fått ett förbättrat skriptgränssnitt och flera funktioner har lagts till. Från och med version 13.2 finns det till exempel möjlighet att ta reda på vilken y-axel en uppritad graf tillhör och det går att hämta värden och objekt för alla funktioner. Ett annat exempel på ny funktionalitet är att det nu går att ställa in vilket format man önskar på den tid som visas tillsammans med linjalen i historikobjektet.

UTÖKAD FUNKTIONALITET I LARMOBJEKTET
Vi har utökat användarens möjlighet att dynamiskt eller händelsebaserat göra inval av vilka larm som är intressanta vid en viss tidpunkt eller för en viss användare. Skriptgränssnittet för att filtrera larm har i den nya versionen utökats för att exponera de inställningar som sedan tidigare konfigurerades från inställningsdialogen i larmobjektets grafiska gränssnitt.

MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY (AD)
WideQuick har sedan tidigare stöd för Microsoft AD och en av nyheterna i version 13.2 är virtuella grupper. Det innebär till exempel att det finns stöd för automatisk inloggning av en Windowsanvändare direkt i WideQuick Runtime. De virtuella grupperna kan också användas för att skapa exempelvis säkerhetsgruppen “Operatör” eller “Admin” som i sin tur ärver privilegier indirekt. Denna abstraktionsnivå underlättar underhåll av privilegier och användare avsevärt.

ÖVRIGA NYHETER
Version 13.2 innehåller även ny funktionalitet i WideQuick Database Monitor, nya komponenter i temafärger och nya möjligheter för formatering av larm- och trädvyobjektet.


Ladda ner broschyren om nyheterna i WideQuick 13.2 >>

Läs mer om WideQuick HMI/SCADA >>
Läs mer om WideQuick PSIM >>


För mer information vänligen kontakta:
Anders Bergelin, Area Sales Manager Automation
Telefon: +46 (0)70-825 18 66
E-post:
anders.bergelin@kentima.se

Morgan Jonsson, Sales Engineer Automation
Telefon: +46 (0)76-2 40 88 44
E-post:
morgan.jonsson@kentima.se