Kentima lanserar larmcentralstjänster

2021-04-27

Ethiris ACS

Ethiris VMS Security as a Service har blivit en allt större och viktigare del av säkerhetsmarknaden. Kentima vill vara en betydande aktör inom detta segment. Vi kommer under året att lansera flera attraktiva tjänster inom säkerhet som baseras på en prenumerationsmodell där kunden betalar per månad för de tjänster som önskas. Först ut av dessa tjänster är Ethiris ACS (Alarm Central Services) som ger möjlighet att ansluta sitt Ethiris VMS/NVR-system till en larmcentral för övervakning av sina anläggningar.

Syftet med uppkoppling mot larmcentral är att få hjälp med övervakning av sin anläggning under tider när man själv inte är på plats. Det går att ansluta ett valfritt antal av de kameror som finns i anläggningen. Det vanligaste är att man använder kamerornas inbyggda videoanalys för att generera en högre grad av tillförlitliga larm som skickas vidare till larmcentralen av Ethiris. Eftersom Ethiris har möjlighet att kommunicera med ett stort antal olika säkerhetssystem går det även att använda information från dessa system för att Ethiris ska initiera ett larm hos larmcentralen.

Kentima har inlett ett samarbete med larmcentralen Safe4 för att kunna erbjuda övervakning av Ethiris VMS/NVR-anläggningar dygnet runt av professionella larmoperatörer. Med detta samarbete vänder vi oss till alla våra kunder i Skandinavien. Safe4 är certifierad och godkänd för larmmottagning av den europeiska standarden för övervaknings- och larmmottagningscenter (EN 50518).

Larmen skickas via ett redundant larmhanteringssystem som har både primära och sekundära mottagare för att säkerställa att larmen alltid kommer fram till larmcentralen. I larmcentralen tar ledig larmoperatör hand om larmet och får automatiskt upp video från de kameror som är associerade med larmet från anläggningen. Larmoperatören vidtar lämpliga åtgärder såsom att ropa ut via högtalare att obehöriga personer ska lämna området och/eller tillkalla väktare. Samtliga kontaktpersoner för anläggningen får kontinuerligt rapporter vid skarpa incidenter.

Läs mer om Ethiris ACS  >>
Ladda ner informationsfoldern om Ethiris ACS >>
  

 
För mer information vänligen kontakta:
Peter Andersson, Product Manager Security
Telefon: +46 (0)708-59 28 36
E-post: peter.andersson@kentima.se