Nyheter

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2015/2016 för Kentima Holding AB (publ)

2016-09-15

Kentima Holding AB Kentima Holding AB (publ) är listat på NASDAQ First North och har den 15 september 2016 publicerat sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015/2016.

Läs mer

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Kentima Holding AB (publ) tidigarelägger publiceringen av Årsredovisning 2015/2016

2016-09-15

Kentima Holding AB Styrelsen för Kentima Holding AB (publ) (”Kentima” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av Årsredovisning 2015/2016, till den 14 oktober 2016.

Läs mer

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Delårsrapport Q1-Q3 juli 2015 - mars 2016 för Kentima Holding AB

2016-05-11

Kentima Holding AB Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q3 till 51 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernen fortsätter minska förlusterna och under Q3 uppgick koncernens EBITDA-resultat till -67 (-1 289) KSEK.

Läs mer

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Delårsrapport Q1-Q2 juli - dec 2015 för Kentima Holding AB

2016-02-12

Kentima Holding AB Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016 (5 745) KSEK. Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q2 till 71 (-2 678) KSEK, en förbättring med 2 749 KSEK jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Kommuniké från årsstämma 2015 i Kentima Holding AB (publ)

2015-11-13

Kentima Holding AB Den 12 november 2015 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151.

Läs mer

Kentima Holding AB, finansiella rapporter
Delårsrapport Q1 juli - sept 2015 för Kentima Holding AB

2015-11-04

Kentima Holding AB Koncernens kostnadsbesparingsprogram har tillsammans med en fortsatt god omsättningstillväxt för egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB gett positiva effekter på koncernens resultat.

Läs mer