Anslutning av webbklient

WideQuick Web Client

WideQuick Web Client är en webbservermodul som ansluter till Wide­Quick Runtime och gör det möjligt att övervaka och påverka anläggningen eller maskinen på distans, via dator, mobil eller surfplatta. WideQuick Web Client är ett stort nytänkande inom området och innehåller en mängd unika egenskaper som ger användaren helt nya möjligheter.


Gemensam Designer
WideQuick Web Client finns installerad på samtliga operatörspaneler från Kentima. Eftersom alla typer av klienter i systemet konfigureras med WideQuick Designer kommer en applikation som är framtagen för operatörspanelen att få samma funktion och utseende på webbläsaren via WideQuick Web Client. Normalt behöver inga förändringar göras men det finns några undantag.

Hög säkerhet
WideQuick Web Client är utvecklad med teknik som bidrar till en högre säkerhet i kommunikationen mellan webbservern och webbläsaren. Bland annat verifieras att data som skickas mellan enheterna verkligen kommer från en giltig uppkoppling. Detta skyddar mot olika typer av attacker som är vanliga på internet.

Stöd för olika webbläsare
WideQuick Web Client använder HTML5 och JavaScript för att skapa webbsidor som kan visas i de flesta moderna webbläsarna på olika operativsystem som Windows, Debian Linux och OS X.

Kräver inte tilläggsmoduler
WideQuick Web Client kräver inte att det installeras några tilläggsmoduler tillsammans med webbläsaren. På operatörens dator behövs endast en modern webbläsare för att presentationen ska fungera. Detta ökar säkerheten eftersom det minskar sårbarheten för fientliga program på slutanvändarens dator.

Mobila plattformar
Funktionaliteten i WideQuick Web Client kan användas på  mobila plattformar med iOS, Android och Windows Phone.