En komplett operatörspanel och kan dessutom levereras som HMI Box

Kentima HMI Panel en komplett operatörspanel

WideQuick HMI Panel är en serie mycket kraftfulla och flexibla operatörspanel som består av en industridator från Kentima med operativsystemet Windows 7 Embedded eller Debian Linux.


Öppet system med stora möjligheter
För att skapa en av marknadens mest kompletta och flex-ibla operatörspaneler ingår som standard alltid WideQuick Runtime Extended, WideQuick Panel Control Center och en SQL-databas. Kommunikationen med PLC och I/O sker med det inbyggda Modbusprotokollet eller via en OPC Server som ansluts till den integrerade OPC-klienten. 
WideQuick Designer
Designverktyget används för att bygga upp önskat HMI-system. WideQuick Designer är mycket effektiv och utvecklingstiden förkortas genom smarta funktioner och den enkla konfigureringen av kommunikationen. HMI-systemet byggs upp av återanvändbara objekt som snabbt anpassas till det aktuella projektet.

WideQuick Runtime
WideQuick Runtime kör projektet som tagits fram med WideQuick Designer. WideQuick Runtime är förinstallerat på WideQuick HMI Panel och presenterar användargränssnittet med tillhörande dynamik samt aktiverar kommunikationen med I/O moduler och OPC-servrar, historiken, larmövervakningen med mera.

Databas
WideQuick HMI Panel levereras med en fri SQL-databas som kan konfigureras via WideQuick Panel Control Center eller via en extern dator. Databasen kan till exempel användas för att lagra historisk data från WideQuick så att denna enkelt kan läsas från andra program med databasaccess.

WideQuick Panel Control Center
För att underlätta administrationen av WideQuick HMI Panel innehåller den ett verktyg för att enkelt konfigurera nätverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartsläge, mottagning av nya projekt eller uppdatering av befintligt projekt med mera.

Kommunikation
WideQuick HMI Panel erbjuder flera olika alternativ för kommunikation mot PLC, distribuerade I/O och övrig utrustning. De inbyggda protokollen för Modbus TCP/IP Master och Modbus RTU Master medföljer alltid. Dessutom kan WideQuick HMI Panel som tillval beställas med önskad OPC-server.

WideQuick OPC Server
För att andra system enkelt ska komma åt information i WideQuick HMI Panel levereras den alltid med en WideQuick OPC Server. Den är en effektiv serverprogramvara som ger åtkomst till valda delar av datalagret åt Windowsprogram med OPC-klienter.

Operativsystem
Det finns möjlighet att beställa WideQuick HMI Panel för två olika operativsystem, Windows 7 Embedded alternativt Debian Linux. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring mellan systemen. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick Designer under Windows och därefter överföras till en panel med Debian Linux.

Hårdvara operatörspaneler
Samtliga WideQuick HMI Panel bygger på en Panel PC som utvecklats av Kentima. Det finns flera modeller att välja bland med olika skärmstorlekar och processorer. 

Manual, dokumentation med mera
Varje WideQuick HMI Panel levereras med ett media. Det innehåller WideQuick Designer, WideQuick Runtime, WideQuick OPC Server, manual för WideQuick, manual för WideQuick Panel Control Center, teknisk dokumentation (datablad) på våra industridatorer samt produktinformation.