Ethiris Video Management Software

Kentima VMS Video Management Software

Den flexibla och unika skalbarheten i Ethiris gör det möjligt att skapa allt från mindre system till stora komplexa applikationer med mycket hög funktionalitet.

Ethiris består av flera olika komponenter som kan kombineras med varandra för att uppnå maximal flexibilitet, funktionalitet och prestanda i en anläggning. Alla komponenterna konfigureras centralt med det gemensamma administrationsverktyget Ethiris Admin. Skalbarheten i Ethiris gör att kapaciteten i anläggningen kan utökas efter behov genom fler licenser och nya Ethiriskomponenter. Genom att Ethiris är komponentbaserat kan systemet spridas ut på flera datorer och därigenom optimera prestandan i systemet.
 

Grunderna i Ethiris
Det finns flera olika Ethiriskomponenter att tillgå för att bygga upp ett system. Ett grundsystem består av tre komponenter. Här följer en mycket kortfattad förklaring av dessa tre komponenter:
 
  • Ethiris Server behandlar allt som ska ske automatiskt, till exempel kommunikation med kameror, inspelning, rörelsedetektering, larmfunktioner och kommunikation med andra system. Ethiris Server startar automatiskt och är alltid igång då den körs som en tjänst under operativsystemet. Antalet kameror som kan anslutas per server är upp till 80 stycken, beroende på licensnivå.
  • Ethiris Admin används för att konfigurera och starta upp en anläggning. Installatören kan enkelt konfigurera önskad funktionalitet för den aktuella anläggningen. Konfigurationen är logiskt indelad i två delar, Ethiris Server och Ethiris Client. Med Ethiris Admin kan man enkelt, utifrån en arbetsstation, konfigurera upp en hel anläggning som är fördelad på flera olika datorer.
     
  • Ethiris Client har ett modernt gränssnitt med smarta funktioner som hjälper operatören att skapa en effektiv övervakning. Klienten innehåller främst funktioner för visning av live video och inspelat videomaterial samt larm och händelsehantering.
     
Öppen plattform

Ethiris är en öppen plattform som har stöd för ONVIF och flera olika protokoll från ledande kameratillverkare. Det tillkommer kontinuerligt stöd för nya kameror och video encoders.

 
Kraftfullt och flexibelt
Ethiris innehåller ett stort antal funktioner för att skapa ett funktionellt, kraftfullt och användarvänligt system. En effektiv hantering av händelser, smarta sökfunktioner, inbyggd skriptfunktion och den flexibla uppbyggnaden ger installatören och användaren en intelligent övervakning.

Användarvänligt system
Ethiris är enkelt att använda och konfigureringen görs snabbt med hjälp av en inbyggd guide. Det tar endast några minuter att installera och konfigurera den grundläggande funktionaliteten för ett medelstort system.
 
Integration med andra system

Eftersom Ethiris kan kommunicera via OPC med ett stort antal system inom säkerhet, automation och andra områden, är Ethiris en framtidssäker investering. Det går också att skapa en total säkerhetsplattform genom att integrera Ethiris med WideQuick PSIM från Kentima.

Kostnadseffektiv övervakning

Licensstrukturen i Ethiris är enkel och utgår från att kunden väljer önskad funktionsnivå och antalet kameror som ska anslutas till mjukvaran. Det är enkelt att uppgradera mjukvaran och utöka systemet med fler kameror i efterhand. Man kan även välja till 5 års fria uppgraderingar till systemet för att försäkra sig om att alltid ha tillgång till den senaste versionen av Ethiris till ett i förväg känt pris. Det kan vara viktigt att hålla sitt system uppdaterat för att kunna ta del av prestandaförbättringar, stöd för nya operativsystem, nya funktioner, uppdaterat stöd för integration mot olika system, etc.

Stort användningsområde

Ethiris är en generell mjukvara för videoövervakning och används inom en mängd olika områden runt om i världen. Anpassningsbara funktioner och den komponentbaserade uppbyggnaden gör att installatören kan optimera funktionaliteten för det aktuella användningsområdet.


Flerskärmsstöd och fjärrstyrning

Varje Ethiris Client har stöd för upp till åtta skärmar. I kontrollrummet går det att visa bilder från obegränsat antal kameror eftersom flera klienter kan köras samtidigt på olika datorer. Alla klienterna kan vara anslutna till samtliga Ethiris Server i anläggningen. Klienten kan fjärrstyras från ett PSIM-system och det går att bygga stora videoväggar.


Larm och händelser

Ethiris innehåller kraftfulla funktioner för hantering av larm och händelser. Det går snabbt att definiera egna larm och händelser. En smart funktion är att det går att synkronisera händelser med olika kameror för att snabbt kunna hitta det inspelade materialet vid en specifik händelse.


Snabb sökning av inspelad video

Tidslinjerna i Ethiris ger en snabb grafisk överblick av det inspelade materialet. Tidslinjerna innehåller flera funktioner som underlättar sökningen av inspelad video. Det går även att zooma grafiskt genom att markera önskat tidsintervall.