Fastighetsautomation med WideQuick BMS

WideQuick Building Management System (BMS) är vårt populära koncept inom fastighetsautomation. Det består av tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek, WideQuick HVAC HMI, WideQuick BMS HMI och WideQuick BMS SCADA. BMS-konceptet med de tre grundprojekten är framtaget för att övervaka och optimera driften av fastigheter, sänka kostnaden för fastighetsägaren och öka komforten för hyresgästerna. Systemintegratören ska snabbt och enkelt kunna bygga upp ett övervakningssystem, för en fastighet eller ett helt fastighetsbestånd, som är anpassat efter fastighetsägarens krav och önskemål.

Optimerar driften av fastigheter
WideQuick BMS kommunicerar med ett stort antal olika undersystem i en eller flera fastigheter för att övervaka, visualisera och lagra information. WideQuick BMS är öppet och flexibelt och kan enkelt anpassas efter fastighetsägarens krav och behov.
En stor fördel är att WideQuick BMS kan byggas upp med den systemarkitektur som passar bäst för det aktuella projektet, oavsett om det är en fastighet eller ett större fastighetsbestånd.
Systemet innehåller en stor mängd användbara funktioner som gör att fastighetsägaren får ett system som optimerar driften av fastigheten.
Användaren kan snabbt nå önskad information via ett intuitiv och ett väl genomtänkt användargränssnitt. Informationen finns tillgänglig i den lokala operatörspanelen, SCADA-systemet eller via en webbläsare.

Sänker kostnaderna för fastighetsägaren

WideQuick BMS kan övervaka och påverka ett stort antal funktioner som sänker energiförbrukningen för fastigheten. Förutom att säkerställa rätt temperatur i olika lokaler kan t.ex. mängden luft till konferenslokaler ökas med antalet närvarande personer samtidigt som ljus och temperatur automatiskt kan dämpas i de rum som inte används. WideQuick BMS innehåller även interaktiva programmoduler för att analysera energianvändning.
 

Ökar komforten för hyresgästerna

WideQuick BMS ger möjlighet att skapa en trivsam inomhusmiljö genom att sammanställa driftsinformation från fastighetens olika system och tillsammans med övrig utrustning säkerställa att hyresgästerna får en optimal komfort. Användaren kan ta del av driftsinformation både i realtid och som historik.

Bygger på WideQuick HMI/SCADA/PSIM

BMS-konceptet med tillhörande grundprojekt bygger på vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA/PSIM. Mjukvaran är extremt flexibel, användarvänlig och kraftfull och har en hög inbyggd säkerhet. WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med extern utrustning, såsom olika automationssystem, PLC, I/O, databaser, intelligenta givare, inbrottslarm, passagesystem, brandlarm och videosystem.

Ett tryggt val inför framtiden

Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Vår verksamhet är indelad i två affärsområden: Automation och Säkerhet. Våra produkter används inom en mängd olika branscher och vi säljer våra produkter via 500 partner.
Kentima utvecklar bland annat mjukvaran WideQuick HMI/SCADA/PSIM, WideQuick BMS-konceptet och tillhörande operatörspaneler och operatörsboxar avsedda för både HMI- och SCADA-tillämpningar. Moderbolaget Kentima Holding AB (publ) är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq First North, Stockholm. 


Glöm inte att du måste logga in på partnersidorna först. Logga in >>