Enkel drift med dynamiska popup-fönster

Fastighetsautomation - Enkel drift med dynamiska popup-fönster

WideQuick BMS HMI levereras med ett stort utbud av popup-fönster som visas när användaren klickar på ett objekt. Samtliga popup-fönster är objektorienterade arbetsvyer, vilket betyder att innehållet anpassas dynamiskt efter det objekt som användaren väljer, exempelvis givare, pump eller fläkt. WideQuick Runtime utformar automatiskt popup-fönstret beroende på de variabler som är definierade för objektet samt operatörens behörighet.

WideQuick BMS använder ett smart system för att bygga upp alla popup-fönster som är kopplade till ett objekt. Det gör att konfigureringsarbetet minimeras för systemintegratören och operatören får med ett klick tillgång till relevant behörighetsanpassad information för valt objekt. Enkelt uttryckt - ett intuitivt sätt att presentera rätt information för rätt användare.
Styrkurva
Visar en utekompenserad styrkurva med är- och börvärde/beräknat börvärde samt min- och max linjer för en givare eller komponent. Styrkurvans brytpunkter anpassas efter antalet brytpunkter specificerade för givaren eller komponenten.

Styrkurva – utökad
Underlättar för driftpersonal genom att ge möjlighet att definiera och spara styrkurvor samt parallell-förskjuta kurvan med +/- knapp.

Är- och börvärden
Presenterar är- och börvärde för valt objekt. Med rätt behörighet går det även att ändra icke-beräknade börvärden.Styrkurva - tid
Styrkurva med upp till 10 brytpunkter. X-värdena motsvarar tidpunkter mellan 00:00 och 23:59. Tiden lagras som heltal mellan 0 och 2359.


Objektinfo
Ger administratören en överblick av alla taggar som finns för en specifik givare eller komponent. Presenterar namn, beskrivning, värde och enhet.


Larmgränser
Presenterar en enkel översikt av larminställningar för en specifik komponent och beroende på vilken behörighet operatören har, kan inställningarna ändras.

Regulator
Ett klassiskt regulatorgränssnitt som är behörighetsstyrt. Här visas förstärkningen, integreringstiden, deriveringstiden, samplingstiden och dödbandet för valt reglersystem.

Manöver
Ger operatören en överblick och möjlighet att manövrera komponenter.Inställningar
Presenterar eventuella kalibreringsinställningar för en givare eller komponent.


Tidkanal
Presentation och redigering av tidpunkter för till- och frånslag av en tidkanal på en givare eller komponent. Dialogen hanterar 2 tillslag och 2 frånslag per dag, 9 veckodagar och 3 special dagar.