Hög funktionalitet och skalbarhet

WideQuick BMS 8.0 Building Management System

WideQuick BMS är ett öppet och flexibelt koncept som innehåller ett stort antal funktioner som optimerar driften av fastigheter. Den inbyggda flexibiliteten och skalbarheten ger systemintegratören möjlighet att välja den systemarkitektur som passar det aktuella projektet. Systemintegratörer kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av fastigheterna sker via ett centralt kontrollrum eller på distans via ett modernt webbgränssnitt.

WideQuick BMS HMI/SCADA
Modernt användargränssnitt
WideQuick BMS HMI har ett intuitivt och modernt användargränssnitt som gör att användaren snabbt kan navigera sig till önskade delar av systemet.
Dynamiska driftsbilder
Användargränssnittet byggs upp med dynamiska objekt, vektorbaserad grafik och smarta popup-fönster. Operatören kan därmed snabbt få tillgång till önskad driftinformation.
Smarta popup-fönster
Systemet använder smarta popup-fönster som är kopplade till ingående objekt. Exempel på popup-fönster är styrkurvor, tidkanaler, trend, larmgränser, regulator, manöver o.s.v.
Effektiv larmhantering
WideQuick BMS har ett effektivt system för övervakning av fastigheten. Fel och avvikelser presenteras i olika typer av larmlistor. Larminformation kan skickas via e-post eller SMS.
Loggning och visning av historiska mätvärden
Önskade mätvärden från anläggningen loggas kontinuerligt i systemet. Den lagrade historiken kan visas för operatören som kan analysera informationen och förbättra anläggningen.
Smarta analysverktyg
WideQuick BMS innehåller flera olika analysverktyg för att hjälpa användaren att optimera driften av fastigheten, till exempel trendanalys och reglerkretsanalys.


WideQuick BMS SCADA
Dashboard med widgets
Varje användare har ett unikt användargränssnitt i WideQuick BMS SCADA som är uppbyggt med unika informationspaneler, dessa byggs upp av användaren med hjälp av olika widgets.
Kartfunktion för navigering
Användaren kan zooma, panorera och klicka sig fram i kartan för att navigera till önskad fastighet och genom att dubbel- klicka på fastigheten visas detaljerad driftinformation.
Gemensam larmlista
Den gemensamma larmlistan presenterar larm från samtliga fastigheter i systemet, även de som hanteras av de lokala systemen. Operaratören kan kvittera alla larm centralt.
Larm- och händelseanalys
Presenterar en samlad bild över de anslutna fastigheternas larm- och händelsehistorik och ger operatören möjlighet att analysera informationen via det intuitiva gränssnittet.
Nyckeltalsuppföljning
Funktionen presenterar nyckeltal i realtid. Nyckeltalet kan räknas fram från en eller flera taggar eller en kombination av taggar och konstanter tillsammans med en formel.
Rapporter
Olika rapporter kan skapas direkt eller automatiskt via schema och skickas till utvalda mottagare via e-post. Systemintegratören kan ta fram nya rapportmallar med hjälp av ett rapportverktyg.