Kommunikationsmöjligheter

Öppet system för kommunikation med stort antal PLC och I/O
Genom att systemet kommunicerar via standardprotokoll som OPC UA och Modbus finns det möjlighet att ansluta många olika fabrikat av PLC, I/O och annan utrustning. Det är enkelt att i efterhand ansluta en operatörspanel till det överordnade SCADA-systemet och en av flera fördelar är att SCADA-systemet använder den konfigurering som redan är gjord i operatörspanelen. Om inte operatörspaneler används kan SCADA-systemet kommunicera direkt mot PLC.