Modernt användargränssnitt

WideQuick BMS 8.0 Building Management System

För att förenkla operatörens arbete har vi infört ett intuitivt navigeringssystem i WideQuick BMS HMI. Eftersom en del anläggningar kan vara komplexa och består av flera underliggande system, allt från tappvarmvatten till solceller, är det viktigt att operatören har ett modernt användargränssnitt som hjälper till att intuitivt hitta rätt information. Med navigeringshjulet i WideQuick BMS HMI kan operatören snabbt, med endast ett par knapptryckningar, nå önskad information i systemet.

Intuitiv navigering
Navigeringshjulet i WideQuick BMS HMI kan konfigureras av användaren och anpassas för den aktuella anläggningen. Det går att välja ikoner och systemnamn efter olika krav och behov och därefter spara de nya inställningarna. Ikoner tillsammans med en logisk indelning gör det lätt för operatören att navigera snabbt och intuitivt till den önskade delen av systemet.
Dynamiska driftsbilder
Via ett modernt användargränssnitt, uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik, får alla användare av systemet tillgång till driftinformation (statisk och dynamisk) och historiska mätvärden, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster koppladde till ingående objekt uppnås ett konsekvent och intuitivt utseende som gör det lätt för operatören att nå objektdetaljer, ändra värden och manövrera systemet.
Enkel drift med smarta popup-fönster
WideQuick BMS levereras med ett stort utbud av popup-fönster. Samtliga popup-fönster är objektorienterade arbetsvyer, vilket betyder att innehållet anpassas dynamiskt efter valt objekt, exempelvis givare eller fläkt. WideQuick Runtime utformar popup-fönstret beroende på de variabler som är definierade för objektet samt operatörens behörighet. För systemintegratören betyder detta att utvecklingstiden minimeras och för operatören betyder det att ett klick ger tillgång till relevant behörighetsanpassad information. Enkelt uttryckt - ett intuitivt sätt att presentera rätt information för rätt användare.
Konfigurering med WideQuick Designer
För att konfigurera ett WideQuick BMS-system använder systemintegratören WideQuick Designer. Det är ett kraftfullt utvecklingsverktyg som, tillsammans med WideQuick BMS och de tre grundprojekten med tillhörande objektsbibliotek, förkortar projekttiden jämfört med motsvarande system.