Nyheter i WideQuick BMS, version 6.0

Nytt i BMS

WideQuick BMS (Building Management System) är ett fastighetssystem som ger systemintegratörer möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick BMS ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt och öka komforten för hyresgästerna.

I WideQuick BMS 6.0 bygger vi på tidigare versioner med ännu mera avancerade funktioner. Vi fortsätter att fokusera på ökad Runtime funktionalitet, exempelvis ett nytt navigeringssystem som användaren kan konfigurera, anpassa och ändra i WideQuick Runtime.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i WideQuick BMS 6.0. 

En projektupplösning passar flera skärmupplösningar
WideQuick BMS 6.0 finns i ett högupplöst projekt som passar till H511, H516L och H516H samt H521. Fördelarna med detta är att administrationen och portabiliten förenklas eftersom processbilder enkelt kan flyttas mellan olika projekt med olika Runtime upplösningar.

Nytt intuitivt navigeringssystem
I WideQuick BMS 6.0 introduceras ett intuitivt ikonbaserat navigeringssystem som är 100 % konfigurerbart i Runtime miljö. Det nya navigeringssystemet erbjuder möjligheten för systemintegratören att leverera en skräddarsydd användarupplevelse, med egna ikoner och bilder, som skapar ett unikt menysystem.

Utökade energirapporter: Dygns- & veckorapporter
Månadsrapportmodulen som lanserades i WideQuick BMS 5.0 har utökats i WideQuick BMS 6.0. Modulen har kompletterats med dygns- och veckorapporter. Rapportmodulen gör det enkelt att snabbt kontrollera och följa upp energiåtgången i fastigheten.

Energirapporter fungerar i webb- och Remote-klienter
Som tidigare nämnt har rapportmodulen utökats med flera rapportperioder. Samtidigt har möjligheten att presentera rapporter på fjärrklienter (WideQuick Remote Client och Web Client) lagts till. Detta innebär att operatörer kan titta på rapportdata ifrån alla typer av klienter. Rapportmodulen fungerar likadant i samtliga miljöer.

NY ’ZOOM TILL LARMANDE OBJEKT’ FUNKTIONALITET
På stora anläggningar exempelvis sjukhus, kan det vara tidskrävande att lokalisera och åtgärda larm som inträffar. Via ett klick i åtgärdskolumnen för larmobjektet navigeras användaren till den arbetsvyn där objektet är placerat och objektet zoomas in för att användaren skall få en bättre översikt.


Förbättrad historikhantering
Hantering och presentation av historisk data har förenklats och fått ett nytt utseende. Det krävs inte längre en konfigurering i WideQuick Designer för att presentera Historik i Runtime. Komponenthistoriken är tillagd som en flik på det dynamiska popup-fönstret, systemhistoriken nås via en ikon på respektive systembild.


Nytt kvalitetssäkrande analysverktyg
Många beställare ställer prestationskrav i sina upphandlingar och det pratas mycket om en fastighets totala energiförbrukning. Men den minsta beståndsdelen i ett fastighetssystem är en enskild reglerkrets. Det nya analysverktyget använder statistisk analys, t.ex. standardavvikelseberäkning, och presentationsverktyg som fördelningskurvor som ett kvitto på leveranskvalitén.


Popup-dynamik fungerar med interna variabler
Dynamiska popup-fönster är en central del i WideQuick BMS konceptet som ger användaren snabbt tillgång till relevant information och anläggningsstyrning. Detta har nu utökats till interna variabler vilket innebär att värden som hamnar utanför datalagret kan, via skript, mappas till interna variabler och presenteras i popup-fönstren precis som externa variabler.


Runtime språkval: svenska och engelska
Möjligheten att växla mellan engelska och svenska är nu inkluderad i WideQuick BMS. Om man önskar bygga vidare med ytterligare språk och/eller översättning av egna arbetsvyer kan det enkelt uppnås genom att lägga till flera språk under Språk i WideQuick Designer och sedan uppdaterar filerna under Översättningar med statiska texter. Dynamiska texter får läggas till i arbetsvyn Translation.kvie.

Nytt bibliotek för energiuppföljning
Ett nytt bibliotek som underlättar visualisering av energianvändning har lagts till. Biblioteket innehåller tre olika energistapelobjekt – en symbol som de flesta är bekanta med - och genom att använda den kan man ge användaren en tydlig uppfattning om en utrustnings prestanda.


Väderprognosen fungerar i Remote Client
Fr.o.m. WideQuick BMS 6.0 kan väderprognosen presenteras i WideQuick Remote Client. Väder-data hämtas från SMHI:s webbtjänst som sedan presenteras i en grafisk 24-timmarsprognos innehållande temperatur, väder och vind.