Nyheter i WideQuick BMS, version 7.0

Nytt i BMS

WideQuick BMS är namnet på vårt koncept inom fastighetsautomation, inom konceptet erbjuder vi tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek. I samband med version 7.0 lanserar vi vårt tredje grundprojekt WideQuick BMS SCADA, de två tidigare är WideQuick HVAC och WideQuick BMS. WideQuick BMS SCADA är ett helt nytt grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek som används för att skapa ett överordnat övervakningssystem av hela fastighetsbeståndet.

Smarta funktioner ger en god överblick, effektiviserar övervakningen och underlättar arbetet för alla som använder systemet. Det går snabbt att lägga till underordnade fastigheter som redan använder sig av WideQuick BMS konceptet. När fastigheten är tillagd kan man enkelt navigera till en komponent, t.ex. en ventil, och styra den som om man vore på plats, samtidigt som man ha tillgång till sammanfattad information från samtliga fastigheter, t.ex. gemensam larmlista.

WideQuick BMS med sina olika grundprojekt och objektsbibliotek erbjuder en unik möjlighet att välja systemtopologi, d.v.s. hur systemets olika delar byggs upp, placeras och fungerar tillsammans. Med WideQuick BMS går det att bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel, med WideQuick HVAC eller WideQuick BMS, till stora system med SCADA-funktionalitet där övervakningen av fastigheterna kan ske via ett centralt kontrollrum. Oavsett vilken systemuppbyggnad man väljer kan fastigheterna alltid övervakas på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta.

Dashboards informationspanel med anpassad information till respektive användare (BMS SCADA)
Informationspaneler som snabbt anpassas till respektive användare med olika widgets. Detta ger användaren snabb åtkomst till önskad information genom att varje användare har en egen uppsättning dashboards. Det finns även upp till 10 dashboards utan krav på inloggning. Det finns ett antal layouter att välja ifrån och WideQuick BMS SCADA levereras med fyra ”drag & drop” widgetar som placeras ut på önskad dashboard-yta.


Dynamisk trädvymeny för snabb navigering (BMS SCADA)
Oavsett var man befinner sig i WideQuick BMS SCADA finns det en dynamisk trädvymeny till vänster om den valda arbetsvyn, redo att fällas ut för snabb navigering till undersystem. Trädvymenyn populeras vid uppstart med de fjärrsystemen (WideQuick BMS system) som är definierade i projektet.


Navigeringskarta (BMS SCADA)
Om man föredrar grafisk navigering, finns det ett kartobjekt för navigering. Nålar som föreställer anläggningarna placeras ut i kartan i WideQuick Designer och sen, i Runtime, kan man enkelt zooma, panorera och klicka sig fram till önskad fastighet och dubbelklicka på den för att länka till dess startsida via WideQuick Remote Client.


Gemensamma larmlistor för aktuell larminformation (BMS SCADA)
En gemensam larmlista samlar larmen från både det lokala systemet och fjärrsystemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. Larmlistan underlättar genom att man får mer information, kan kvittera larm i ett fjärrsystem (om det är lämpligt att göra så) och snabbare påbörja felavhjälpningen.


Larm- och händelseanalys för felsökning och uppföljning (BMS SCADA)
Funktionen för larm- och händelseanalys ger en samlad bild över beståndets larm- och händelsehistorik. Samtliga fastigheter (WideQuick BMS anläggningar) kan anslutas till systemet via en databaskoppling och därefter analyseras via det intuitiva gränssnittet. Genom att titta på händelser och larm tillsammans med stora sorterings-och filtreringsmöjligheter kan grundorsaken till ett problem i anläggningen lättare identifieras.


Nyckeltalsuppföljning för kontroll, trygghet och målmedvetenhet (BMS SCADA)
Nyckeltalsuppföljningen är ett samlingsgränssnitt där man kan presentera mellan fyra och sexton nyckeltal i realtid och följa deras värdeutvecklingen. Nyckeltalet kan läses från enskild tagg, flera taggar eller en kombination av taggar och konstanter tillsammans med en formel.


Widgets – standard- eller konfigurerad komponent för information (BMS SCADA)
WideQuick BMS SCADA innehåller en grund för att effektiv använda ett widgetbibliotek. BMS SCADA levereras med flera färdiga ”drag & drop” widgetar* som placeras ut på önskad dashboard-yta. Räcker inte dessa widgetar kan användare enkelt skapa egna widgetar, Den egna widgeten ”paketeras” i widgetobjektet som finns i objektsbiblioteket och därefter finns det tillgängligt Runtime med ”drag and drop” funktionalitet, precis som de inbyggda.


Widgetobjekt - Larmkarta (BMS SCADA)
Larmkartan övervakar alla anslutna fastigheter (definierade fjärrklienter) som är placerade i kartvyn och indikerar aktiva larm med hjälp av blinkade kartnålsobjekt. Kartan anpassar själv panorering- och zoomningsnivå så det larmande objektet syns inom kartbilden.


Widgetobjekt – Väderprognos (BMS SCADA)
En väderprognossida är, sedan tidigare, en del av WideQuick BMS med nu finns den som en widget. Väderprognosen hämtas ifrån SMHI och beroende på vart man väljer att släppa väderwidgeten i dashboard-ytan får man olika tidsintervaller: den stora vyväljaren ger användaren ett tidsintervall på 24 timmar och den mindre vyväljaren ger 12 timmar.


Widgetobjekt – gemensam larmlista (BMS SCADA)
En gemensam larmlista finns även som widget. Larmlista samlar larmen från både det lokala systemet och fjärrsystemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar.

Ny popup-dialog - Styrkurva Tid (HVAC, BMS)
En styrkurva med upp till 10 brytpunkter. X-värdena motsvarar tidpunkter mellan 00:00 och 23:59. Tiden lagras som heltal mellan 0 och 2359. Börvärdet för X-värden är den aktuella tidpunkten.


Uppdaterad popup-dialog Manöver (HVAC, BMS)
Manöver – popup-dialogen har blivit ännu mer dynamisk. Värde som motsvarar manöverlägena Auto/Till/Från och vilka taggar de är kopplade till kan konfigurera globalt samt via enskilda objekts egenskaper. Värde som motsvarar styrsignalen Auto/Manuell kan konfigureras globalt samt via enskilda objekts egenskaper. Det betyder t.ex. att Auto/Till/Från kan motsvaras av värdena 0/1/2 för ett objekt och 3/2/1 för ett annat.


Uppdaterad popup-dialog Tidkanal (HVAC,BMS)
Tidkanal popup-dialogen har fått bättre presentation av tid. Tiden visas nu med inledande nolla och med kolon som avgränsare mellan timmar och minuter. T.ex. visas tidpunkten 7:15 nu som 07:15. Tidigare visades den som 715. Ännu värre var det med klockslag mellan midnatt och 1:00. Kl. 0:15 visades tidigare som 15 men nu som 00:15.


Fler skärmtangentbord (HVAC, BMS)
Det finns nu fler skärmtangentbord att välja mellan. De nya tangentborden har samma layout som de gamla men är större, 150% och 200%.


Uppdatering energirapport (HVAC, BMS)
Vid val av variabler att logga i energirapporten visas nu även variabelns beskrivning vilket gör det mycket lättar att välja rätt.


NY design (HVAC, BMS, BMS SCADA)
Alla tre grundprojekten, WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA har fått en uppdaterad och gemensam design