Stor frihet att välja önskad systemlösning

WideQuick BMS har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att välja den systemarkitektur som passar bäst till det aktuella projektet. Man kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel till stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av fastigheterna kan ske via ett centralt kontrollrum. Beroende på vilken systemlösning och funktionalitet övervakningssystemet ska ha, krävs det olika licensnivå på WideQuick. Ett mindre HVAC-projekt behöver endast licensnivå WideQuick Extended medan ett BMS-projekt kräver licensnivå WideQuick Advanced eller högre. Oavsett systemlösning kan man alltid övervaka fastigheten med en webbläsare via dator, mobil eller surfplatta.


Lokal WideQuick HMI Panel eller lokala HMI Box
En lokal WideQuick HMI Panel kan övervaka alla tillgängliga funktioner och signaler som finns i PLC:n, skicka larm via sms och e-mail om något är fel i systemet eller om PLC:n inte fungerar korrekt. Det finns möjlighet att ansluta upp till fem webbklienter till en WideQuick HMI Panel för att övervaka fastigheten på distans.

Systemlösningar 1


Lokala WideQuick HMI- eller SCADA-paneler/boxar
Att använda WideQuick SCADA Panel ger fastighetsägaren flera fördelar. WideQuick SCADA Panel har möjlighet att kommunicera och utbyta information med övriga WideQuick SCADA Panel i systemet. Varje WideQuick SCADA Panel kan presentera gemensamma larmlistor för alla fastigheter som ingår i systemet. Driftstekniker och fastighetsansvariga har tillgång till all information från samtliga fastigheter i systemet oavsett var man befinner sig. Den gemensamma larmlistan och övrig information kan nås via en webbläsare, vilket ytterligare förenklar driften av fastigheterna.

Systemlösningar2Central WideQuick SCADA med lokala SCADA-paneler/boxar
Genom att ansluta flera WideQuick SCADA Panel/Box till en central WideQuick SCADA, som även kan vara en WideQuick SCADA Panel/Box, går det att visa information och vyer från anslutna SCADA Panel/Box. Det går också att skapa gemensamma vyer, gemensamma larmlistor och historik som innehåller information från samtliga anslutna SCADA Panel. Informationen kan nås från WideQuick Remote klienter och från en webbläsare via WideQuick Web Client.

Systemlösningar3WideQuick SCADA med direkt kommunikation mot PLC
En central WideQuick SCADA kan också kommunicera direkt med lokala PLC, även om man då går miste om alla de fördelar som en lokal WideQuick SCADA erbjuder. Det går att skapa vyer med information, larmlistor och historik från en eller flera PLC. Informationen kan nås från både WideQuick Remote Client och från en webbläsare via WideQuick Web Client. 

Systemlösningar4Lokala HMI- eller SCADA-paneler/boxar med central webbportal

Systemlösningar5