För säker övervakning i alla typer av fastigheter

Fastighetsautomation, Kentima, WideQuick, HMI, SCADA, säker övervakning

Kentima AB utvecklar och erbjuder fastighetsbranschen attraktiva produkter som ger våra systemintegratörer möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda och som effektivt övervakar fastigheten, hjälper till att sänka energiförbrukningen och öka komforten för hyresgästerna.


Kostnadseffektiv övervakning av fastigheter
WideQuick ger fastighetsägaren ett effektivt, driftsäkert och flexibelt övervakningssystem som tillsammans med övrig utrustning minskar kostnaderna för värme, ventilation, luftkonditionering och flera andra system. WideQuick övervakar och säkerställer att alla dessa funktioner fungerar. All information om fastigheten, larm, historiska mätvärde, statistik m.m. presenteras, lokalt eller på distans, via ett modernt grafiskt användargränssnitt.

Ökad komfort för hyresgästerna
WideQuick ger möjlighet att skapa en modern och trivsam inomhusmiljö genom att kommunicera med olika system. Genom att sammanställa informationen från fastighetens olika system med extern information säkerställer WideQuick att hyresgästerna får en optimal komfort.

Sänker kostnader för fastighetsägaren
WideQuick kan övervaka och påverka ett stort antal funktioner som sänker energiförbrukningen för fastigheten. Förutom att säkerställa rätt temperatur i olika lokaler kan t.ex. mängden luft till konferenslokaler ökas med antalet närvarande personer samtidigt som ljus och temperatur automatiskt kan dämpas i de rum som inte används.

Total kontroll av fastighetens funktioner
WideQuick kan kommunicera med olika säkerhetssystem, t.ex. videoövervakning, inbrottslarm, passagesystem och brandlarm för att tillsammans med olika system för fastighetsautomation skapa en total överordnad plattform för fastighetens samtliga system.

Hög säkerhet i systemet
WideQuick använder en mycket stark krypteringsteknik för att skapa en säker kommunikation mellan WideQuick Runtime och anslutna klienter. Samtliga säkerhetsmekanismer är alltid automatiskt aktiva och ser till att information och känsliga uppgifter skickas på ett betryggande sätt.

Välj önskad systemuppbyggnad
WideQuick har en inbyggd flexibilitet som gör att systemintegratören kan välja den systemarkitektur som passar det aktuella projektet. Systemintegratörer kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där man kan övervaka fastigheterna via ett centralt kontrollrum eller på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta.