Systemlösningar HMI

Systemlösningar HVAC HMI

Vår enklaste lösning för övervakning och visualisering, WideQuick HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) HMI, är tänkt att köras på en så kallad stand-alone operatörspanel lokalt placerad i en fastighet. WideQuick HVAC HMI är avsett för enklare applikationer och kan t.ex. övervaka alla tillgängliga funktioner och signaler som finns i PLC:n/DUC:n, presentera olika driftsbilder med dynamiska popup-fönster, historik, skicka larm via SMS och e-post om något är fel i systemet eller om PLC:n/DUC:n inte fungerar korrekt. Det finns möjlighet att ansluta upp till fem webbklienter till en WideQuick HMI Panel för att övervaka fastigheten på distans.


Systemlösningar BMS HMI

Genom att använda WideQuick operatörsenheter med WideQuick BMS HMI, som är uppgraderade till Advanced licens uppnår fastighetsägaren flera viktiga fördelar. Varje operatörsenhet får, förutom samma funktionalitet som HVAC, ytterligare funktioner såsom intuitivt navigeringssystem, analysfunktioner, zoom till larmande objekt och flera andra funktioner som gör att systemet passar för större och mer komplexa anläggningar. Drifttekniker och fastighetsansvariga får med WideQuick BMS HMI möjlighet att från en operatörspanel ansluta och använda andra WideQuick BMS HMI-system som finns i anläggningen. Med WideQuick BMS HMI är operatörspanelerna förbereda för att direkt kunna anslutas till ett överordnat system med WideQuick BMS SCADA. Om en operatörspanel med WideQuick BMS HMI ansluts till WideQuick BMS SCADA går det att använda WideQuick BMS SCADA från operatörspanlerna.