Systemlösningar SCADAWideQuick BMS SCADA (Supervisor Control And Data Acquisition) är ett överordnat system som ger en tydlig översikt av samtliga fastigheter som ingår i övervakningssystemet. WideQuick BMS SCADA tillhandahåller även detaljerad information från anslutna fastigheter oavsett om den detaljerade informationen finns lokalt i en operatörspanel (Fastighet 1), lokalt i en operatörsbox (Fastighet 2) eller direkt i det centrala SCADA-systemet (Fastighet 3). I det sistnämnda fallet kommunicerar WideQuick BMS SCADA direkt med PLC:n i fastigheten.

WideQuick BMS SCADA kan köras som en tjänst på t.ex. en WideQuick Box med Premium licens. I WideQuick BMS SCADA går det att skapa gemensamma vyer, presentera gemensamma larmlistor och historik samt använda övriga funktioner i WideQuick BMS SCADA såsom kartfunktioner, flera olika widgets, larm- och händelseanalys, rapporter, nyckeltalsuppföljning m.m.

Informationen i SCADA-systemet kan nås från WideQuick Remote klienter och från en webbläsare via WideQuick Web Client. Dessutom kan servicetekniker som befinner sig vid en lokalt placerad operatörspanel snabbt koppla upp sig mot SCADA-systemet och få tillgång till SCADA-funktionaliteteten och den information som finns i övriga operatörspaneler i systemet.

Genom att använda lokalt placerade operatörspaneler med WideQuick BMS HMI tillsammans med en centralt placerad WideQuick BMS SCADA får man ett autonomt system eftersom övervakningen av fastigheten fungerar även när t.ex. förbindelsen via internet inte fungerar.