Total kontroll över fastigheten

Fastighetsautomation, Kentima, WideQuick, HMI, SCADA, total kontroll


Dynamiska driftsbilder med dynamiska popup-fönster
Via ett modernt användargränssnitt, uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik, får alla användare av systemet tillgång till realtidsinformation och historiska mätvärden, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster kopplade till ingående objekt uppnås ett modernt användargränssnitt som har ett konsekvent utseende och som är enkelt att använda.

Larmhantering
WideQuick har ett effektivt system för att upptäcka fel och avvikelser för de system som övervakas i fastigheten. Larmen kan presenteras i larmlistor, larmrader, larmlogg och larmfrekvenslista. Från larmlistan kan man direkt nå lagrad historik vid larmtillfället eller välja att gå till en åtgärdslista som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas vid ett larm.

Åtgärdslistor och instruktioner
Vid ett larm är det viktigt att användaren snabbt kan få information, via t.ex. en åtgärdslista, om vilka uppgifter som ska utföras vid olika larmsituationer. Genom att klicka i en åtgärdskolumn i larmlistan kan användaren direkt komma till en åtgärdslista som innehåller information om vilka åtgärder som ska vidtas. Samtidigt kan larmlistan visa vilka åtgärder som utförts.

Historiska mätvärden
WideQuick lagrar önskade mätvärden och annan information från anläggningen i en loggningsenhet. Den lagrade historiken kan därefter visas i användargränssnittet, där det finns möjlighet att jämföra och analysera den lagrade informationen. Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet.

Trendanalys
Det finns ett objekt för att snabbt visa och jämföra olika trendkurvor. För att presentera och jämföra trendkurvor för olika suffix, för den aktuella givaren eller komponenten, behöver bara suffixet anges på valfri rad. Motsvarande sak går att göra för att presentera trendkurvor från andra komponenter på samma system eller på ett annat system genom att ange den avvikande delen av taggnamnet. Det går även att ange enhet och anslutning för att komma åt samtliga taggar i datalagret som följer taggstrukturen.

Rapporter och statistik
WideQuick erbjuder flera olika möjligheter att ta fram statistik och skapa rapporter. Ett enkelt sätt att skapa användbara och snygga rapporter är att lagra önskad information i CSV-format. Därefter kan informationen från CSV-filerna enkelt importeras till t.ex. Microsoft Excel, eller annat program med stöd för CSV. Informationen sammanställs i Excel till en rapport med önskat utseende med texter, värden, diagram o.s.v.

Styrkurvor
Den här arbetsvyn är avsedd för att presentera och redigera inställningen av en styrkurva med tillhörande min- och maxgränser samt styrsignal och beräknat börvärde för en givare eller komponent. Det går att ha ett obegränsat antal olika styrkurvor i ett WideQuicksystem.

Tidkanaler
Arbetsvyn för tidkanaler är avsedd för att presentera och redigera inställningen av tidkanaler i en PLC eller DUC. Arbetsvyn tidkanal är en faceplate vars innehåll är dynamisk och anpassas beroende på vilka taggar som finns tillgängliga för den valda komponenten och vilka privilegier den inloggade användaren har.