WideQuick BMS SCADA - Överordnad övervakning

WideQuick BMS SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) används för att skapa ett överordnat övervakningssystem som ger en god kontroll och överblick av hela fastighetsbeståndet. Systemet innehåller flera smarta funktioner som hjälper operatören att säkerställa en optimal drift av fastigheterna. Kartfunktionen ger operatören möjlighet att snabbt navigera sig till önskad fastighet och den gemensamma larmlistan ger operatören information om det uppstår problem i någon av fastigheterna. Dashboard- funktionen ger varje användare möjlighet att skapa ett unikt användargränssnitt med önskad information.

Flexibelt överordnat övervakningssystem
Systemintegratören kan anpassa systemarkitekturen enligt fastighetsägarens önskemål och det aktuella projektet. WideQuick BMS SCADA kan kommunicera med lokala WideQuick BMS HMI-system som är installerade på en operatörsenhet i respektive fastighet, eller kommunicera direkt med fastighetens PLC-system. Sker kommunikationen direkt mot PLC:n konfigureras övervakningen av fastigheten direkt i SCADA- systemet som ett inbäddat BMS-system.
Smarta funktioner för effektiv övervakning
WideQuick BMS SCADA innehåller ett smart objektsbibliotek, skript och färdiga arbetsvyer för att systemintegratören snabbt ska kunna konfigurera det överordnade övervakningssystemet. WideQuick BMS SCADA kan köras som en tjänst på t.ex. en WideQuick Box med Premium licens eller annan dator. I WideQuick BMS SCADA går det att skapa vyer med information från samtliga fastigheter och operatören har alltid tillgång till smarta funktioner för en effektiv överordnad övervakning.
Informationen är tillgänglig där den behövs
Informationen i SCADA-systemet kan nås från anslutna WideQuick Remote klienter eller från en webbläsare via WideQuick Web Client. Dessutom kan servicetekniker som befinner sig vid en lokalt placerad operatörspanel snabbt koppla upp sig mot SCADA-systemet, via operatörspanelen, och få tillgång till SCADA-funktionaliteteten och den information som finns i övriga operatörspaneler i systemet.
Fördelar med en lokalt placerad operatörsenhet
Med WideQuick BMS SCADA är det inte nödvändigt att använda lokala operatörsenheter, men det finns flera fördelar med att bygga upp systemet med lokala operatörspaneler eller operatörsboxar. Systemet blir autonomt eftersom den lokala övervakningen av fastigheten fungerar även när t.ex. förbindelsen via internet inte fungerar. Ska fastigheten säljas finns det lokala systemet kvar och övergår med fastigheten till den nya ägaren. En servicetekniker som befinner sig i en fastighet kan via den lokala operatörspanelen koppla upp sig mot SCADA- systemet och få tillgång till information om samtliga fastigheter i systemet.
Enkelt att ansluta fler fastigheter till WideQuick BMS SCADA
Det går snabbt att lägga till befintliga fastigheter som redan använder sig av WideQuick BMS-konceptet i en lokalt placerad operatörspanel eller operatörsbox. Befintliga fastigheter kan integreras i WideQuick BMS SCADA på 5 minuter. Detta görs i tre enkla steg: 1) Lägg till det lokala systemets IP adress i SCADA-systemet, 2) Lägg till en SQL-databaskoppling 3) Placera ut kartnålar. När den nya fastigheten är tillagd har operatören tillgång till den i SCADA-systemet och kan enkelt navigera till en komponent, t.ex. en ventil, och styra den, precis som om operatören befann sig i fastigheten och använde det lokala BMS-systemet. Informationen från den anslutna fastigheten finns nu även tillgänglig i de gemensamma funktionerna i SCADA-systemet.