Standard- och kundanpassade widgets

WideQuick BMS SCADA levereras som standard med ett antal färdiga ”drag & drop” widgetar som användaren själv kan placera ut på önskad dashboard-yta. Med WideQuick Designer kan systemintegratören skapa kundanpassade widgets. Exempel på standardwidgets är larmkarta, väderprognosgrafik, väderprognostabell och gemensam larmlista.

Väderprognos
I WideQuick BMS SCADA är det möjligt att presentera en väderleksprognos i realtid, där värdena hämtas via SMHI’s API. Beroende på var väderwidgeten placeras på dashboard-ytan visar systemet den prognos som ärm anpassade för den valda ytan. I de större ytorna visas en prognos för de kommande 24 timmarna som är mindre ytorna visar en prognos för de kommande 12 timmarna. I WideQuick BMS SCADA har det blivit enklare att hämta ut en väderprognos för en bestämd plats. Det går numera att ange önskad plats med hjälp av en karta som enkelt nås via kugghjulet på väderprognosvyn. Förutom att presentera vädret från en specifik ort med hjälp utav kartan så erbjuds det en knappbasserad layout där användaren väljer att presentera vädret utefter förkonfigurerade orter.
Gemensam larmlista
En gemensam larmlista finns även som widget. Larmlistan presenterar larmen från både inbäddade system och de lokalt placerade systemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. Larmlistan underlättar arbetet genom att man får mer information, kan kvittera larm i ett fjärrsystem (om det är lämpligt att göra så) och snabbare påbörja felavhjälpningen. Widgeten går även att anpassa om användaren skulle vilja använda en annan gruppering än samtliga fastigheter, exempelvis alla fastigheter på en viss ort.
Larmkarta
Larmkartan övervakar alla anslutna fastigheter som är placerade i kartvyn och indikerar aktiva larm med hjälp av blinkade kartnålsobjekt. Kartan anpassar själv panorering- och zoomningsnivå så det larmande objektet syns inom kartbilden. Skulle mer än en fastighet larma samtidigt kommer kartan säkerställa så alla de larmande fastigheterna syns inom kartbilden. Det går även att få mer information om det senaste larmet från fastigheten via en så kallad tooltip. Vid klick på kartnålen navigeras användaren direkt till det valda fastighetssystemet.