WideQuick BMS SCADA - Användaren i fokus

Användargränssnittet i WideQuick BMS SCADA kan anpassas för respektive anläggning. Varje användare kan själv skapa ett unikt användargränssnitt med hjälp av dashboard-funktionen och tillhörande widgets. Operatören har alltid tillgång till överordnade funktioner till exempel den gemensamma larmlistan som presenterar samtliga larm från anslutna fastigheter.

Effektiv överordnad övervakning
WideQuick BMS SCADA ger operatören möjlighet att övervaka ett helt fastighetsbestånd. Med hjälp av kartfunktion, gemensam larmlista, larm- och händelseanalys, nyckeltalsuppföljning, rapporter och olika widgets skapas en effektiv överordnad övervakning av samtliga fastigheter i systemet.
Information om enskilda fastigheter
Operatören kan snabbt via kartfunktionen eller trädvyn navigera till en enskild fastighet för att få tillgång till detaljerad information om fastighetens automationssystem med driftsbilder och tillhörande popup-fönster.
Unikt användargränssnitt
WideQuick BMS SCADA innehåller en grund för att effektivt använda ett widgetbibliotek. Systemet levereras som standard med ett antal ”drag & drop” widgetar som användaren själv kan placera ut på önskad dashboard-yta. Med WideQuick Designer kan systemintegratören skapa kundanpassade widgets. Den egna widgeten ”paketeras” i widgetobjektet som finns i objektsbiblioteket och därefter finns det tillgängligt för operatören med ”drag & drop” funktionalitet, precis som de inbyggda.