Enkelt att navigera till önskad fastighet

WideQuick BMS SCADA ger operatören flera olika möjligheter att navigera till önskad fastighet i systemet, oavsett om informationen om fastigheten finns konfigurerad i en operatörsenhet, placerad lokalt i en fastighet, eller finns konfigurerad centralt i BMS SCADA-systemet. Varje användare kan skapa ett unikt användargränssnitt med hjälpa av dashboard-funktionen och via trädvymeny och kartfunktion kan användaren snabbt få fram information om vald fastighet.

Dashboards
Informationspaneler kan snabbt anpassas till respektive användare med olika widgets. Detta ger användaren snabb åtkomst till önskad information genom att varje användare har en egen uppsättning dashboards. Det finns även upp till 10 dashboards utan krav på inloggning. Det finns ett antal layouter att välja från och WideQuick BMS SCADA levereras med fyra ”drag & drop” widgetar som kan placeras ut på önskad dashboard-yta. Räcker inte dessa widgetar kan användare enkelt skapa egna widgetar, exempelvis en widget som länkar till ett luftbehandlingsaggregats webbgränssnitt eller en egen mätarsamlingsarbetsvy. Den egna widgeten ”paketeras” i widgetobjektet som finns i objektsbiblioteket och som därefter finns i Runtime med ”drag & drop” funktionalitet, precis som de inbyggda. Varje användare kan skapa upp till 10 inloggningsskyddade dashboardvyer.
Trädvymeny
Oavsett var man befinner sig i WideQuick BMS SCADA finns det en dynamisk trädvymeny till vänster om den valda arbetsvyn, redo att fällas ut för snabb navigering till ett undersystem. Trädvymenyn populeras vid uppstart med de WideQuick BMS-system som finns i systemet, både inbäddade system och anslutna fjärrsystem i lokala operatörspaneler. Alla system som är on-line indikeras med en grön symbol och om ett fjärrsystemet är off-line indikeras detta genom att symbolen skiftar till röd färg. Trädvyn har en struktur där fastigheterna placeras i undernoder efter respektive region och stad. När en fastighet i Trädvyn expanderas visas en meny som innehåller namnet på samtliga arbetsvyer i systemet. Genom att dubbelklicka på namnet för arbetsvyn länkas man direkt till den valda arbetsvyn i systemet. Ett dubbelklick på fastighetens namn resulterar i att man länkas till fastighetens startsida. I SCADA-systemet kan visningen av arbetsvyn flyttas till en annan bildskärm eller placeras där det är lämpligt.
Navigeringskarta
Om man föredrar grafisk navigering, finns det ett kartobjekt för navigering. Nålar som föreställer anläggningarna placeras ut i kartan i WideQuick Designer och därefter kan användaren i Runtime enkelt zooma, panorera och klicka sig fram till önskad fastighet och dubbelklicka på den för att länka till dess startsida via WideQuick Remote Client.