Full kontroll över alla fastigheter i systemet

WideQuick BMS SCADA innehåller flera funktioner som förenklar övervakningen av ett helt fastighetsbestånd och som ger användaren full kontroll över hela fastighetsbeståndet. Exempel på sådana funktioner är den gemensamma larmlistan, nyckeltalsuppföljningen och rapportverktyget som automatiskt skickar rapporter till utvalda användare.

Gemensam larmlista
En gemensam larmlista presenterar larmen från både inbäddade system och de lokalt placerade systemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. Larmlistan underlättar arbetet genom att man får mer information, kan kvittera larm i ett fjärrsystem (om det är lämpligt att göra så) och snabbare påbörja felavhjälpningen.
Nyckeltalsuppföljning
Nyckeltalsuppföljningen är ett samlingsgränssnitt där man kan presentera mellan fyra och sexton nyckeltal i realtid och följa deras värdeutveckling. Nyckeltalet kan läsas från enskild tagg, flera taggar eller en kombination av taggar och konstanter tillsammans med en formel. Uppdateringsintervallet bestäms per nyckeltal och även utseendet kan anpassas t.ex. till önskad bakgrundsfärg. Allt sparas i en konfigurationsfil så inställningarna klarar ett strömavbrott eller att flyttas till en annan dator.
Rapporter
WideQuick BMS SCADA innehåller en rapportfunktion för att användarna av systemet snabbt och enkelt via mejl ska kunna få information om fastighetsbeståndet. Som standard följer det med tre rapportmallar för att skapa olika typer av rapporter för energianvändningen, vecko- och årsrapporter för enskilda fastigheter samt en jämförelserapport som visar energianvändningen för utvalda fastigheter under önskad period. Rapporter kan skapas direkt eller automatiskt. Det finns stora möjligheter att välja vilka användare som via mejl ska erhålla respektive rapport. Förutom de medföljande tre rapportmallarna kan systemintegratören via ett rapportverktyg ta fram helt kundanpassade rapportmallar med önskad information och utseende.