Effektiv larmhantering

WideQuick BMS har ett effektivt system för att upptäcka fel och avvikelser för de system som övervakas i fastigheten. Larmen kan presenteras i larmlistor, larmlogg och larmfrekvenslistor. Larm kan visas i bildens underkant och även skickas via e-post eller SMS. Från larmlistan kan användaren gå till lagrad historik vid larmtillfället, gå till en driftsbild där systemet automatiskt zoomar in objektet som larmar eller välja att gå till en åtgärdslista.

Larminformation via e-post och SMS
Larmhändelser kan skickas till utvalda mottagare via e-post eller SMS. Via det grafiska e-postschemat kan användaren bekvämt sätta upp olika scheman för vilka dagar och vilken tid som en viss grupp skall ta emot larminformation via e-post. Det går även att göra en mer noggrann filtrering för vem larmen skall skickas till utefter en viss allvarlighetsgrad.
Zoom till larmande objekt
Oavsett hur enkelt navigeringssystemet är kan ett larm i anläggningen behöva en omedelbar åtgärd. Större anläggningar såsom sjukhus kan inneha tusentals givare och sensorer och operatören kan ha svårt att lokalisera ett larmande objekt i systemhierarkin. Denna funktion tar användaren direkt till det larmande objektets driftbild och zoomar in på objektet – med ett klick!
Åtgärdslistor och instruktioner
Vid ett larm är det viktigt att användaren snabbt kan få information, via t.ex. en åtgärdslista, om vilka uppgifter som ska utföras vid olika larmsituationer. Genom att klicka i en åtgärdskolumn i larmlistan kan användaren direkt komma till en åtgärdslista som innehåller information om vilka åtgärder som ska vidtas. Samtidigt kan larmlistan visa vilka åtgärder som utförts.