WideQuick BMS HMI - Historik, trend och statistik

För att alla användare av systemet i efterhand enkelt ska kunna studera hur fastighetens olika system fungerar innehåller WideQuick BMS HMI flera funktioner som förenklar uppföljningsarbetet. Mätvärden från givare och andra system loggas och lagras kontinuerligt för att sedan kunna studeras i efterhand i historikfunktionen. Det finns en händelslista som lagrar viktiga händelser och användaren har också tillgång till statistik för energiuppföljning. I WideQuick BMS SCADA har användaren tillgång till flera rapporter och systemintegratören kan konfigurera nya rapportmallar i ett rapportverktyg.

Historiska mätvärden
WideQuick lagrar önskade mätvärden och annan information från anläggningen i en loggningsenhet. Den lagrade historiken kan därefter visas i användargränssnittet, där det finns möjlighet att jämföra och analysera den lagrade informationen. Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet.
Händelselista
WideQuick BMS HMI innehåller en funktion för att operatören enkelt ska kunna följa när olika händelser inträffat i systemet, t.ex. när olika användare loggat in och ut från systemet, när viktiga börvärden justerats o.s.v. Det finns stora möjligheter för systemintegratören att kundanpassa vilka händelser som ska loggas, detta görs via WideQuick Designer. Systemintegratören kan även bestämma hur länge händelserna skall lagras i databasen, antingen via antal händelser eller via ett tidsintervall. När antalet händelser eller tidsintervallet är uppnått kommer de äldsta händelserna att plockas bort från databasen.Statistik
WideQuick BMS innehåller en programmodul för att analysera energianvändning som kan visa data i diagram- och tabellform. Ett enkelt sätt att skapa användbara och snygga rapporter är att lagra önskad information i CSV-format. Därefter kan informationen från CSV-filerna enkelt importeras till t.ex. Microsoft Excel, eller annat program med stöd för CSV. Informationen sammanställs i Excel till en rapport med önskat utseende med texter, värden, diagram o.s.v.