Total kontroll över fastighetens olika funktioner

WideQuick BMS är ett fastighetsautomationssystem som ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt övervakningssystem som är enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt och öka komforten för hyresgästerna. Systemintegratörer ges möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick BMS erbjuder stora möjligheter att integrera fastighetens olika system för att därigenom säkerställa driften av fastigheten och underlätta operatörens arbete.

Stora möjligheter för integration av fastighetens olika system
WideQuick BMS ger fastighetsägaren ett effektivt, driftsäkert och flexibelt övervakningssystem för integration av fastighetens HVAC-styrsystem och andra system såsom energimätare, solcellsanläggningar med mera. WideQuick kan även kommunicera med flera olika säkerhetssystem, t.ex. videoövervakning, inbrottslarm, passagesystem och brandlarm för att tillsammans med olika system för fastighetsautomation skapa en total överordnad plattform för fastighetens samtliga system.

Ett intuitivt och modernt användargränssnitt
WideQuick BMS ger användare av systemet möjlighet att snabbt nå önskad information via ett intuitivt och modernt användargränssnitt som är uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik. Operatören får tillgång till driftinformation (statisk och dynamisk), historiska mätvärden, larmlistor, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster kopplade till ingående objekt uppnås ett konsekvent och intuitivt utseende som gör det lätt för operatören att få detaljerad information om objekten, ändra värden samt manövrera och övervaka systemet.

Hög säkerhet i systemet
WideQuick använder en mycket stark krypteringsteknik för att skapa en säker kommunikation mellan WideQuick Runtime och anslutna klienter. Samtliga säkerhetsmekanismer är alltid automatiskt aktiva och ser till att information och känsliga uppgifter skickas på ett betryggande sätt.