Kraftfulla funktioner...

Säkerhet och privilegier
För att utvalda delar av systemet endast ska kunna användas av behörig personal finns flera säkerhetsfunktioner. WideQuick har ett inbyggt säkerhetssystem som är baserat på privilegier och kan därmed struktureras fritt och det finns även stöd för Microsoft Active Directory.
Tabell och listobjekt
Tabell- och listobjektet möjliggör presentation av stora mängder information på ett överskådligt sätt. Man kan även låta användaren redigera informationen.
DIAGRAM
Diagramobjekten ger möjlighet att grafiskt presentera värden i form av staplar och linjer. Objekten är flexibla och i WideQuick Designern har man stora möjligheter att anpassa objekten.

skript och datalager
WideQuick innehåller ett skriptspråk som gör att systemintegratören enkelt kan utöka funktionaliteten i HMI/SCADA-systemet med fler avancerade funktioner. Skriptspråket finns även tillgängligt för att utföra matematiska och logiska beräkningar i alla former av dynamik. Skripten kan exekveras i olika situationer i WideQuick Runtime, t.ex. som resultat av en händelse eller kontinuerligt i dynamik och schema.
import av ritningar
CSV-import av arbetsvyer används i designläge för att importera existerande ritningar, gjorda i t.ex. AutoCAD. WideQuick placerar ritningarna i önskade arbetsvyer och placerar därefter automatiskt ut objekten i ritningen med objekt från objektsbiblioteket.
Kryptering av projekt
I WideQuick finns det möjlighet att kryptera projekten för att skydda applikationen. Genom krypteringen säkerställer man att personer, som har tillgång till datorn som projektet körs på, inte kan modifiera projektets funktionalitet eller kopiera designen.
RECEPTHANTERING
WideQuick gör det enkelt att lagra recept i en databas eller i en intern variabel. Den inbyggda receptguiden hjälper integratören att snabbt komma igång med recepthantering och skapa en bra struktur.
skriptbibliotek
Skriptbiblioteket gör det betydligt enklare för systemintegratören att använda och återanvända skript i ett WideQuickprojekt. Systemintegratören kan organisera sina skript i ett bibliotek där skripten lagras i separata filer. Samtliga skript med tillhörande kod är tillgängliga i hela projektet. Skript från skriptbiblioteket kan användas av WideQuick Runtime, WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client.